Nieuwe leerstoel Ierse Letterkunde aan de Radboud Universiteit

De Radboud Universiteit krijgt als eerste van Nederland de leerstoel Ierse Letterkunde in Transnationale Contexten. Marguérite Corporaal is met ingang van 1 januari 2020 benoemd tot hoogleraar.

Corporaal (1973) is een expert op het gebied van de Ierse literatuur en cultuur. Ze kijkt met name naar de verbanden tussen (Noord-)Ierse en Europese literaire tradities en culturen en tussen Ierland en zijn wereldwijde diaspora. Culturele en literaire netwerken, maar ook transnationale sociale bewegingen en herinneringsculturen, staan hierbij centraal, schrijft de Radboud Universiteit.
 
Lees meer over Marguérite Corporaal op de website van de Radboud Universiteit..
 
Door: Nationale Onderwijsgids