Normal_wereldbol__globe__europa__kaart

Een nieuwe Nederlandse wet op de juridische status van ambtenaren kan vanaf 1 januari 2020 bepaalde werknemers van Nederlandse universiteiten verhinderen om thuis te werken. Anders dan hun situatie tot nu toe, maakt het voor grenswerkers voortaan uit hoeveel tijd ze op kantoor of thuis werken. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben voor de dekking van hun sociale zekerheid, en mogelijk hun pensioenen. Dat blijkt uit de jaarlijkse Grenseffectenrapportage van expertisecentrum ITEM (onderdeel van de Universiteit Maastricht). Dit meldt Universiteit Maastricht.

WNRA

Met ingang van 1 januari 2020 zal naar alle waarschijnlijkheid de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) in werking treden. Met name voor medewerkers van Nederlandse universiteiten of academische ziekenhuizen in grensregio’s met Duitsland en België kan de wet verstrekkende gevolgen hebben, doordat ze niet langer als ambtenaar worden bestempeld. Op basis van internationale regelgeving staat namelijk vast dat grenswerkers maar in één land sociaal verzekerd mogen zijn. Een van de Europese regels is, dat in het geval een grenswerker werkzaam is in lidstaat A als ambtenaar, en in lidstaat B als werknemer, de grenswerker is verzekerd in de staat waar hij als ambtenaar werkzaam is. 

 

Universitair docenten

Nu de positie van die ambtenaar door de nieuwe Nederlandse wet wijzigt in een werknemerspositie, geldt de toewijzingsregel dat eerst bepaald moet worden of de werknemer 25 procent of meer van zijn arbeidstijd in zijn woonstaat verricht. Is dat het geval, dan is de verzekeringsplicht toegewezen aan de woonstaat. Voor een universitair docent die in België of Duitsland woont en volgens contract vier dagen per week aan een Nederlandse universiteit werkzaam is, geldt volgens de WNRA dus dat zijn verzekeringsplicht voortaan aan België of Duitsland wordt toegewezen als hij één dag per week thuis werkt. Onduidelijk is nog wat de gevolgen zijn voor werknemers van Nederlandse universiteiten die aan grensoverschrijdende projecten werken.
 

Conferentie

Traditioneel vindt de presentatie van de jaarlijkse Grenseffectenrapportage plaats tijdens de ITEM-jaarconferentie. Kennisinstituut ITEM organiseert op 21 en 22 november in Enschede haar vijfde jaarconferentie, een jubileum. De conferentie wordt georganiseerd in samenwerking met Provincie Overijssel en Provincie Limburg. Tijdens de ITEM-jaarconferentie in Enschede worden ervaringen uitgewisseld om de veiligheid en zorg in de grensregio’s, en grensoverschrijdende samenwerking in algemene zin, te ondersteunen. Het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) is onderdeel van de Universiteit Maastricht en doet onderzoek naar grensoverschrijdende samenwerking en mobiliteit. In de Grenseffectenrapportage van dit jaar wordt niet alleen gekeken naar de grenseffecten van de WNRA, maar bijvoorbeeld ook naar die van de Europese Nitraatrichtlijn. Het hele rapport is hier te downloaden.
 
 
Door: Nationale Onderwijsgids