Logo_maastricht

Alle vakgroepen Huisartsgeneeskunde van de Nederlandse universiteiten gaan, onder leiding van de Maastrichtse hoogleraar Jochen Cals, in één groot project in kaart brengen wat de landelijke aantallen COVID-19 patiënten zijn die intensieve en palliatieve zorg van huisartsen buiten het ziekenhuis ontvangen. Dat geldt ook voor het aantal sterfgevallen door COVID-19 die niet positief getest zijn. Niet-geteste patiënten komen nu niet voor in de statistieken, die zich voornamelijk richten op ziekenhuizen en intensive care. Het zogenoemde Consortium Huisartsgeneeskunde denkt in de week van 20 april de eerste landelijke resultaten te kunnen delen. Dit meldt de Universiteit Maastricht.

De meldingen kunnen worden gedaan via het platform ZorgDomein, dat 91 procent van de huisartsen al gebruikt voor beveiligde gegevensuitwisseling zoals verwijsbrieven naar het ziekenhuis. Huisartsen kunnen ook meldingen invoeren over overleden COVID-19 patiënten van de afgelopen weken. Het speciale meldingssysteem in ZorgDomein gaat een dezer dagen live. 
 

Aanvulling

De impact van de corona pandemie is groot, ook op de Nederlandse huisartsenzorg. Elke dag lezen we in het nieuws over ic-bedden en ziekenhuisopnames. Ondertussen leveren huisartsen buiten het ziekenhuis veel zorg aan patiënten met een sterk vermoeden van een COVID-19 infectie. Een deel van deze COVID-verdachte patiënten is kwetsbaar, maar wordt niet ingestuurd naar het ziekenhuis wanneer de voor- en nadelen van een ziekenhuisopname zijn afgewogen door huisarts, patiënt en/of mantelzorg. 
 
Jochen Cals, die zelf ook werkt als huisarts in Sittard: “Huisartsen leveren, samen met de thuiszorg en mantelzorgers, vaak palliatieve zorg voor deze patiënten. In de overzichten van het RIVM komen echter alleen de positief geteste patiënten voor. Dat geldt ook voor de overleden patiënten. De overlijdens van niet-geteste patiënten thuis, in zorgcentra of elders gaan niet mee in de cijfers. Het Consortium wil die RIVM-cijfers aanvullen, en de rol van de huisarts in de corona pandemie goed belichten. Elke huisartsenpraktijk heeft nu een eigen lijstje, die moeten we als beroepsgroep samenbrengen. We hebben ZorgDomein gevraagd of zij hierin kunnen ondersteunen door de mogelijkheid van een speciale melding in haar platform op te nemen. Vrijwel elke huisarts werkt dagelijks meerdere malen met dat systeem. Melding maken duurt slechts 1 minuut.” 
 

Over Consortium Huisartsgeneeskunde

Het Consortium Onderzoek Huisartsgeneeskunde is in 2013 gevormd door de werkgroep Research van het Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde (IOH-R). Doel is om de optimale voorwaarden te scheppen en te onderhouden voor onderzoek op het gebied van de eerstelijnsgeneeskunde en in het bijzonder de huisartsgeneeskunde in Nederland.
 
Door: Nationale Onderwijsgids