Normal_rotterdam

Vanaf september 2019 is het voor professionals die zich bezig houden met maatschappelijke of organisatorische vraagstukken mogelijk om hun kennis te vernieuwen door onderwijs te volgen bij de ESSB Academie. Dit ‘levenslang leren’ onderwijsaanbod is een initiatief van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). De faculteit wil met dit initiatief aansluiten bij de behoefte in de samenleving naar constante vernieuwing van kennis en door wetenschappelijke kennis een verschil te maken in de samenleving. Met de ESSB Academie geven de ESSB en de Erasmus Universiteit invulling aan hun nieuwe strategie. Het uitbreiden van een aanbod voor levenslang leren is daarin een belangrijk speerpunt. Dit meldt Erasmus Universiteit Rotterdam.

In het najaar 2019 start de ESSB Academie met drie nieuw ontwikkelde cursussen: ‘Migratie- en integratiebeleid in perspectief’ door prof.dr. Peter Scholten, ‘Nudging: sturen op gedrag’, door prof.dr. Semiha Denktas en ‘Masterclass Assessment en selectie’ (door dr. Annemarie Hiemstra). Daarnaast wordt het bestaande onderwijsaanbod aan professionals, zoals de aavondopleiding Bestuurskunde, hierin opgenomen. In 2020 volgen nog meer nieuwe cursussen die professionals helpen om beter in te spelen op complexe maatschappelijke problemen en organisatorische vraagstukken.

 

Maatschappelijke impact van kennis

De motivatie voor de oprichting van de ESSB Academie komt voort uit de wens om met wetenschappelijke kennis een verschil te maken in de samenleving. “Bij onze faculteit lopen tal van vooraanstaande experts rond. Die hebben al veel impact door de onderzoeken die zij publiceren. Maar door samen met deelnemers die inzichten te vertalen naar concrete manieren om een probleem aan te pakken, wordt die impact nog veel groter”, zegt prof.dr. Menno Fenger, academisch directeur van de ESSB Academie. De huidige arbeidsmarkt vraagt ook van professionals om hun kennis actueel te houden.
 

Bring Your Own Case 

Praktische toepasbaarheid en wetenschappelijke kwaliteit staat centraal in de opleidingen van de ESSB Academie. Voor de ontwikkeling en uitvoering van de opleidingen werkt de ESSB Academie nauw samen met Erasmus Academie, het instituut voor post-academisch onderwijs van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
 

Strategische speerpunt ESSB en EUR

In zowel de ESSB strategie als die van de EUR staat het creëren van positieve maatschappelijke impact centraal. Dit wordt mede bereikt door de kennis op de Erasmus Universiteit via ‘levenslang leren’ te ontsluiten voor professionals.
 
Door: Nationale Onderwijsgids