Katrien Luijkx benoemd tot hoogleraar mensgerichte ouderenzorg

Tilburg University heeft prof. dr. Katrien Luijkx benoemd tot hoogleraar ‘Mensgerichte ouderenzorg en maatschappelijke impact’. Met haar leerstoel zal prof. dr. Luijkx bijdragen aan de transitie van de ouderenzorg en verdere ontwikkeling van de vierde generatie universiteit, waarin innovatie via co-creatie met diverse belanghebbenden tot stand wordt gebracht. Dat meldt de Universiteit van Tilburg. 

 

“Om de transitie van de ouderenzorg in goede banen te leiden, is het belangrijk om uit te gaan van mensgerichte ouderenzorg en het perspectief van ouderen zelf goed te kennen. Als we samen met ouderen en hun naasten bepalen wat er mogelijk en nodig is, is de transitie een fantastische kans voor ouderen om de regie over hun leven te behouden. Kennis vanuit mijn nieuwe leerstoel gaat daarbij helpen.”, aldus prof. dr. Luijkx.

Mensgerichte zorg 

Volgens veel ouderen, wetenschappers, zorgorganisaties en beleidsmakers is de ouderenzorg idealiter mensgericht. Dat is het geval wanneer mensen als uniek individu worden gezien en het leven kunnen blijven leiden dat bij hen past, ondanks dat zij zorg of ondersteuning nodig hebben. Door onderwerpen te bestuderen die belangrijk zijn in het dagelijks leven van ouderen die langdurige zorg ontvangen en daarbij het perspectief van ouderen zelf centraal te stellen, draagt deze leerstoel bij aan de kennisbasis over mensgerichte zorg. Dit doet Luijkx in co-creatie tussen wetenschappers, ouderen, zorgprofessionals en docenten. Deze kennis stimuleert en faciliteert zorgprofessionals om op een mensgerichte manier zorg te verlenen, waardoor zij directe maatschappelijke impact heeft. 

Maatschappelijke impact 

Katrien Luijkx bestudeert naast mensgerichte ouderenzorg ook het proces van maatschappelijke impact. Dit proces loopt van het ontdekken van relevante onderzoeksvragen tot en met het duurzame gebruik van ontwikkelde kennis gericht op verbetering van de zorg. Dit draagt bij aan de kennisbasis over maatschappelijke impact, zowel voor de ouderenzorg als voor andere domeinen. Daarnaast leren we van deze kennis om het realiseren van maatschappelijke impact te verbeteren. Dit draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de vierde generatie universiteit, waarin in co-creatie met diverse belanghebbenden centraal staat en waarin de universiteit verder gaat dan het beschikbaar maken van kennis voor de praktijk.

Door: Nationale Onderwijsgids
Beeld: Universiteit van Tilburg