Normal_logo_vsnu

Onlangs heeft een commissie van rectoren magnifici ‘Een gezonde praktijk in het Nederlandse promotiestelsel’ gepresenteerd. Het document biedt een leidraad voor een gezonde promotiepraktijk, zowel nu als in de toekomst. Dit meldt de VSNU.

In november 2018 hebben de rectoren van de 14 bij de VSNU aangesloten universiteiten opdracht gegeven aan een commissie om te komen tot een leidraad voor een gezonde promotiepraktijk. In het document ‘Een gezonde praktijk in het Nederlandse promotiestelsel’ staan uitgangspunten die door alle 14 universiteiten worden onderschreven. Het betreft bijvoorbeeld een heldere registratie van het aantal en de verschillende typen promovendi, de inbedding van promovendi in Graduate Schools, de opleiding en begeleiding van promovendi en de beoordeling van het proefschrift. Daarnaast bevat het document een aantal aanbevelingen met betrekking tot de invulling van de uitgangspunten. Hierbij is ruimte voor lokale diversiteit. 
 
De commissie zet haar werk de komende tijd voort, schrijft de VSNU. Nog voor de zomer van 2019 formuleert de commissie aanbevelingen over het beleid met betrekking tot begeleidingsfees en over de monitoring van de gemaakte afspraken. Ook publiceert de VSNU op die termijn via de website een eerste inventarisatie van het aantal promovendi, naar verschillende typen aanstelling. Op langere termijn zal de registratie van promovendi structureel anders worden ingericht, waarmee definitieverschillen definitief tot het verleden behoren. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids