Voor het onderzoek naar spoordijken zijn er nog promovendi nodig

Wat is het effect van sneller, zwaarder en meer treinverkeer op spoordijken? Deze vraag willen TU Delft en Deltares beantwoorden. De TU Delft zoekt PhD-kandidaten die met dit vraagstuk aan de slag willen gaan. De eerste drie vacature staat nu online, er volgen komende weken nog vier vacatures. Dat meldt ProRail. 

De mobiliteitsgroei van de komende jaren heeft grote impact op ons spoor. Sporen liggen grotendeels op spoordijken, de verhoogde ondergrond onder het spoor. Deze spoordijken worden ook wel baanlichamen genoemd. Spoordijken worden steeds zwaarder belast, daarom is gedegen onderzoek erg nodig, De TU Delft gaat daarom komende tijd op zoek naar geschikte PhD-kandidaten.

Spoordijken 

Tachtig procent van de spoordijken is gebouwd vóór 1920, met de kennis en kunde van toen. Maar door zwaarder, sneller en meer treinverkeer worden de (veelal oude) spoordijken anders en zwaarder belast. Dit leidt tot hoge onderhoudskosten en soms tot incidenten. Daarnaast krijgt klimaatverandering de komende jaren invloed op de stevigheid van onze spoordijken.

Klimaatbestendig spoor 

Voor ProRail is het een uitdaging om meer kennis te vergaren over de invloed en het effect van deze factoren. Zodat we beter kunnen bepalen waar we de komende jaren risico’s lopen en waar maatregelen nodig zijn. Om zo de voorziene mobiliteitsgroei mogelijk te maken op een klimaatbestendig spoor.

TU Delft en ProRail 

Het onderzoek is onderdeel van het onderzoeksprogramma RESET (Research Embankments for Safe Expansion of Traintraffic). Dit programma wordt uitgevoerd in opdracht van ProRail. De TU Delft werkt samen met Deltares en ProRail. Deltares is gespecialiseerd in toegepast onderzoek op het gebied van water en grond. Het instituut helpt om de uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek van de TU Delft te vertalen naar praktische toepassingen.

Onderzoek 

Deltares levert veel kennis vanuit eerder onderzoek naar de stevigheid van de Nederlandse waterkeringen. Zo willen we meer weten over het gedrag van water in de spoordijken, het effect van droge perioden en de manier waarop een rijdende trein de spoordijk belast. Met dit innovatieve onderzoek is sprake van een unieke samenwerking van TU Delft (geotechniek en railtechniek) en kennisinstituut Deltares. Vanuit de TU Delft gaan acht promovendi aan de slag.

Door: Nationale Onderwijsgids