Normal_arts-man-betuurder-papier-werk

De NWO-domeinen Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) en Toegepaste en Technische wetenschappen (TTW) zetten de proef met vooraanmelding in de Veni voort in de ronde 2020. Ook ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, sluit aan bij deze proef en zal een vooraanmeldingsfase inlassen. Dit meldt NWO.

Het doel van de introductie van de vooraanmelding in de Veni-ronde is om de aanvraagdruk te beperken door te bewerkstelligen dat niet alle aanvragers een volledige aanvraag hoeven te schrijven. Via de beoordeling van vooraanmeldingen selecteert NWO de Veni-doelgroep: de Veni-financiering is bedoeld voor onderzoekers die behoren tot de beste tien tot twintig procent van hun populatie, ongeacht hun nationaliteit en onderwerp van onderzoek.

Alle kandidaten voor de Veni-ronde 2020 binnen de domeinen SGW, TTW en bij ZonMw dienen uiterlijk 3 september 2019 een vooraanmelding in te sturen. Die vooraanmelding bestaat uit een kwalitatief CV en een beknopte schets van een onderzoeksidee. Het vernieuwde aanvraagformulier voor de vooraanmelding van de Veni zal naar verwachting in de eerste week van mei te vinden zijn op de website van NWO. De call for proposals volgt eind mei.

De deadline voor volledige Veni-aanvragen is – net als voor het domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) – in januari 2020. Zoals eerder aangekondigd verdwijnt het aparte loket voor domeinoverschrijdende aanvragen. Alle aanvragen die in de Veni-ronde 2020 worden ingediend, inclusief de domeinoverstijgende aanvragen, zullen binnen één van de wetenschapsdomeinen ENW, SGW, TTW, of binnen ZonMw worden beoordeeld.

Reductie aanvraagdruk

NWO heeft in oktober 2017 aangekondigd de aanvraagdruk te willen reduceren. Bijna 90 procent van de 'kosten' rond een aanvraag wordt door de aanvragers gemaakt. De vooraanmelding in de Veni is een van de uitkomsten van dit voornemen. Wanneer minder aanvragers een volledig onderzoeksvoorstel uitwerken, levert dit een omvangrijke, aantoonbare besparing van tijd en geld op. Meer informatie op www.nwo.nl.

Door: Nationale Onderwijsgids