Normal_geld__euro

Met ingang van de komende aanvraagrondes voor Veni- en Vidi-financiering vraagt NWO kandidaten om een zogeheten 'inbeddingsgarantie'. Dat wil zeggen dat onderzoekers alleen nog met steun van hun beoogde onderzoeksinstelling aanvragen voor Veni en Vidi kunnen indienen. Dat meldt NWO.

Deze maatregel vloeit voort uit de eerder door NWO aangekondigde maatregelen om de aanvraagdruk te verminderen en de afspraken die NWO daarover maakte met de VSNU. De verwachting is dat dit zal leiden tot minder aanvragen en een betere aansluiting bij het personeelsbeleid van de onderzoeksinstellingen. De Veni en Vidi maken deel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO: persoonsgebonden financiering aan talentvolle onderzoekers.

De inbeddingsgarantie voor de Veni en de Vidi is een van de eerste concrete maatregelen die NWO neemt in de strijd tegen de toenemende aanvraagdruk. Doel van deze maatregelen is dat NWO een betere balans realiseert tussen aantallen aanvragen en toekenningen, zodat onderzoekers minder tijd hoeven te investeren in het schrijven en beoordelen van aanvragen. Na het eerste jaar zal worden geëvalueerd of de inbeddingsgarantie de aanvraagdruk inderdaad vermindert en wat de maatregel concreet betekent voor onderzoeksinstellingen.

In een aanvraag voor een Veni-financiering geeft een kandidaat aan, bij welke instelling zij of hij onderzoek wil gaan doen. Vanaf nu zullen kandidaten bij een aanvraag voor een Veni tevens een inbeddingsgarantie gaan indienen. Hiermee geven universiteiten uitdrukking aan hun vertrouwen in een kandidaat en haar of zijn onderzoeksvoorstel. In de inbeddingsgarantie voor de Veni verklaart de beoogde instelling dat de onderzoeker bij toekenning de gelegenheid krijgt om binnen de instelling het onderzoek uit te voeren, met gebruikmaking van alle faciliteiten die hiervoor nodig zijn.

Ook in een Vidi-aanvraag benoemt een kandidaat haar of zijn beoogde onderzoeksinstelling. In de inbeddingsgarantie voor de Vidi zal de beoogde instelling aan NWO verklaren dat de kandidaat bij financiering een tenure track-aanstelling of vaste aanstelling krijgt. NWO gaat de inbeddingsgarantie voor de Vidi nog verder uitwerken, in samenspraak met VSNU en onderzoeksinstellingen.

NWO voert de inbeddingsgarantie in met ingang van de eerstvolgende aanvraagrondes voor Veni- en Vidi-financiering. De sluitingsdatum voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag voor de eerstvolgende Vidi-ronde is oktober 2018 en voor de Veni-ronde januari 2019.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids