NWO verhoogt budget Veni-subsidie en verruimt toegangsregeling

Vanaf de ronde 2021 verhoogt de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) het aan te vragen bedrag voor de Veni-subsidie van 250.000 euro naar 280.000 euro. Hiermee stijgt het aan te vragen bedrag voor het eerst sinds 2008. De raad van bestuur van NWO heeft dit besloten om de druk te verminderen op universiteiten, die financieel bijdragen aan gehonoreerde Veni-projecten. Het hogere budget biedt meer ruimte voor gehonoreerde aanvragers om een volledig salaris, of een groter deel daarvan, te financieren uit het Veni-budget. Dit meldt NWO.

Het totale budget van de Veni-ronde wordt vanaf 2021 structureel verhoogd met 4,8 miljoen euro, het totaal aantal honoreringen blijft gelijk.

Vooraanmelding

De verhoging van het Veni-budget per 2021 gaat samen met een andere wijziging. Onderzoekers die nog niet gepromoveerd zijn mogen voortaan een vooraanmelding in de Veni-ronde indienen. Een vereiste daarbij is wel dat zij bij de volledige aanvraag bewijs aanleveren dat zij voor of op 20 mei 2021 hun promotietraject volledig hebben afgerond. Voorheen moesten deze aanvragers al bij indiening van de vooraanmelding bewijs indienen. Indien de promotie voor of op 20 mei niet volledig afgerond is, dan vervalt de mogelijkheid tot indiening van de volledige aanvraag.

Door: Nationale Onderwijsgids