Normal_academiegebouw_universiteit_groningen_rug

De Rijksuniversiteit Groningen telt in het studiejaar 2018-2019 31.115 studenten. Daarmee is de universiteit gegroeid met 1367 studenten ten opzichte van het jaar ervoor, een toename van 4,6 procent. Studentenbeweging Democratische Academie Groningen (DAG) is bang voor de gevolgen: een gebrek aan collegezalen, hoge werkdruk en een kamercrisis. Dit meldt DAG.

"Tot nu toe gaf de universiteit aan dat de groei te verklaren was door het weghalen van de numerus fixus bij Psychologie'', analyseert DAG-fractielid Koen Marée. "Nu blijkt uit cijfers dat dit absoluut gezien slechts 469 studenten zijn, eenderde van de totale groei.'' Ook is DAG ontstemd over het feit dat het aantal sinds 1 september uitgeschreven studenten ontbreekt in de analyse: "Dit is, door de huisvestingcrisis, mogelijk significant hoger dan voorgaande jaren.''
 
Uit beleidsdocumenten blijkt dat de universiteit bij ongewijzigd beleid doorgroeit naar 35.000 studenten in 2025. "Die ambitie, en daarmee het beleid, moet worden bijgesteld'', vindt Marée. "We zijn op dit moment bezig om ten koste van alles te groeien. Liever zouden we eerst oplossingen zien voor het gebrek aan woon-, college- en studieruimte. Internationale studenten zijn erg welkom, maar verdienen het ook om over waardige woon- en studiefaciliteiten te beschikken.''
 
Een oplossing ziet DAG in het inperken van het marketingbudget: "Het instellen van numerus fixus op opleidingen vermindert de toegankelijkheid. Met minder agressieve marketingcampagnes zou op een natuurlijke manier het aantal inkomende studenten kunnen worden beperkt. De goede naam van de universiteit en de stad is voldoende om nog altijd een hoop (internationale) studenten aan te trekken.''
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids