Logo_universiteit_leiden__2_

Op 23 juni aanstaande wordt tijdens de Lakenfeesten in Leiden in het Rapenburg een zwemevenement gehouden ten bate van vluchtelingen. Het doel is geld en kennis bijeen te brengen om minderjarige vluchtelingen, die hun toevlucht hebben gezocht in Nederland, te steunen bij hun zoektocht naar goed middelbaar onderwijs en een (universitaire) vervolgstudie. Dit meldt Comité Rapenburg.

“Met dit unieke zwemevent willen we een brug slaan tussen alle inwoners van Leiden, de Universiteit Leiden en een kwetsbare, maar talentvolle groep jonge vluchtelingen. Geweldig dat de universiteit ons hierbij steunt”, zegt initiatiefnemer en voorzitter Axel Vos. “Het gaat vooral om het bundelen van financiële en praktische hulp aan kinderen van vluchtelingen en jonge vluchtelingen zonder ouders, die in Nederland willen studeren. Wij vinden dat dit past en misschien ook wel moet in een universiteitsstad die het ideaal van ‘vrijheid’ hoog in het vaandel heeft staan. Daar hopen wij met hulp van onder meer vele zwemmers, vrijwilligers, sponsoren, de universiteit en de gemeente een steentje aan bij te dragen.”
 
Om dit doel te verwezenlijken wordt nauw samengewerkt met AMADE Nederland, een stichting die opkomt voor de rechten van kinderen waar dan ook ter wereld, ongeacht afkomst, nationaliteit, religie, geslacht en geaardheid. AMADE Nederland is partner van UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, en steunt educatieve projecten voor kwetsbare kinderen en jongeren. “Onderwijs is zonder meer het beste middel tegen armoede. Een opleiding biedt jonge vluchtelingen de kans zich een positie in de maatschappij te verwerven. Het versterkt hun gevoel van eigenwaarde. Op die manier wordt een verloren generatie migranten voorkomen”, aldus Aldo Verbruggen, president AMADE Nederland.
 
De Rapenburg Race wordt gesteund door de Universiteit Leiden en studentenvereniging L.S.V. Minerva. “Prachtig dat student, stad en maatschappelijke betrokkenheid zo goed bij elkaar komen in deze race. De Universiteit Leiden werkt daarom van harte mee en ontvangt graag alle deelnemers voor de start in het Academiebouw”, zegt Erick van Zuijlen, pedel van de Universiteit Leiden. De opbrengsten van de Rapenburg Race zullen worden gedoneerd aan AMADE Nederland voor twee educatieve projecten ten behoeve van jonge vluchtelingen, één in Nederland,  èn één in het buitenland in samenwerking met UNHCR.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids