Regeling onderwijs Oekraïners na dit schooljaar ten einde

Vlak na het begin van de oorlog in Oekraïne kwam er een nieuwe regeling in het onderwijs. Die regeling maakte het voor de nieuwe, grote groepen vluchtelingen mogelijk om onderwijs te volgen in speciale klassen, maar na dit schooljaar komt er een einde aan deze regeling. Het is dan de bedoeling dat de Oekraïense kinderen regulier onderwijs gaan volgen. Volgens het ministerie van Onderwijs zal dit de integratie gaan bevorderen, dit meldt de NOS.

Sinds april 2022 worden er Oekraïense vluchtelingen opgevangen op het voormalige Horne Kazernecomplex in Weert. De tijdelijke onderwijsvoorziening voor Oekraïense kinderen ging dat jaar in. Het onderwijs werd het eerste half jaar van de nieuwe regeling georganiseerd met het idee dat de vluchtelingen snel weer zouden terugkeren naar Oekraïne. Al snel lieten ze de kinderen voorzichtig Nederlands leren. Uiteindelijk gingen de kinderen thuis ook online les volgen dat gegeven werd van hun school in Oekraïne.

Digitaal onderwijs

De kinderen ging naarmate de tijd vorderde dus vanuit huis online lessen volgen. Deze lessen waren vaak goed geregeld volgens Michiel Reijven, projectcoördinator van de Oekraïense school. Naarmate de oorlog langer duurde ging het volgen van de online lessen weer minder goed. Dit kwam bijvoorbeeld doordat de desbetreffende scholen in Oekraïne in puin werden geschoten. Het is ook wel eens voorgekomen dat de hele klas in de schuilkelder zat, waardoor het onmogelijk was om de lessen te volgen.

Snelle terugkeer naar thuisland zit er niet in

Toen het eenmaal duidelijk werd dat een snelle terugkeer naar Oekraïne er niet in zat voor de kinderen besloten scholen het onderwijs anders aan te pakken. Op sommige scholen kwam het voor dat de vluchtelingen onderling hun moedertaal bleven praten, hierdoor kwam hun taalontwikkeling niet goed op gang. De kinderen deden wanneer zij de beurt kregen tijdens de les hun best om Nederlands te praten, maar dat was niet optimaal, volgens Reijven. Uiteindelijk hebben scholen dit opgelost door de klas te verdelen in verschillende niveaus. Zo kregen alle kinderen de benodigde lesstof binnen die nodig was om goed te ontwikkelen. Een school die dit onderwijssysteem hanteerde was bijvoorbeeld het eerdergenoemde de Weert.

Tijdelijke bescherming

De onderwijsregeling loopt dus deze zomer af. Dat is eerder dan de tijdelijke bescherming voor Oekraïense vluchtelingen, deze werd vorig jaar verlengd tot maart 2025. Hierdoor kunnen de vluchtelingen langer verblijven in Europese-lidstaten.

Er zijn in totaal zo'n 90 onderwijsvoorzieningen voor de Oekraïners. 60 voor primair onderwijs en 30 voor het voortgezet onderwijs. Het ministerie heeft de conclusie getrokken dat het in de praktijk waarschijnlijk minder scholen zullen zijn. Dit komt omdat er al verschillende scholen zijn gestopt met het verlenen van onderwijs, maar dit hebben ze nog niet officieel doorgegeven. Er zijn in totaal zo'n 20.000 Oekraïense kinderen die onderwijs volgen in Nederland.

Door: Nationale Onderwijsgids/Parris Fokkema