Bron: eur.nl, Michelle Muus

De Erasmus Universiteit Rotterdam is prima in staat om de kwaliteit van het onderwijs op een hoog niveau te houden. Ook is de Onderwijsvisie van de universiteit goed herkenbaar. Dat is het positieve oordeel van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Dit meldt Erasmus Universiteit.

De Erasmus Universiteit heeft meegedaan aan de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK). Daarmee wordt onderzocht in welke mate het zogenaamde ‘kwaliteitszorgsysteem’ van de instelling voldoende is om de kwaliteit van onderwijs voor haar studenten te borgen en in welke mate er een ‘duurzame kwaliteitscultuur’ binnen de instelling bestaat.
 
Het bestuur van de NVAO spreekt met haar positieve oordeel haar volste vertrouwen uit in het kwaliteitszorgsysteem van de Erasmus Universiteit. De universiteit heeft een heldere en herkenbare Onderwijsvisie die zichtbaar wordt uitgewerkt in alle opleidingsprogramma’s. Deze onderwijsvisie kenmerkt zich door een grote nadruk op het studiesucces van de student; de focus op de internationale context en het opleiden van studenten die hun academische kennis actief toepassen in een geglobaliseerde samenleving.
 
De NVAO baseert zich in haar besluit op de bevindingen van een onafhankelijk panel van deskundigen dat de universiteit vijf dagen bezocht. Het panel voerde veel gesprekken met medewerkers en studenten. Het panel was onder de indruk van het enorme engagement en de betrokkenheid bij vernieuwingsprojecten. Dit getuigt volgens het panel van "gedeeld eigenaarschap". 
 
Rector magnificus prof. dr. Huibert Pols benadrukt dat het positieve oordeel aanleiding is om de komende periode met volle energie verder te werken aan de kwaliteit van het onderwijs. "De Erasmus Universiteit gebruikt de aanbevelingen van het panel om in de komende zes jaar verder te werken aan nog uitdagender onderwijs, met nog scherpere doelen ten aanzien van wat we willen bereiken."
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids