Diploma's van de Rijksuniversiteit Groningen zijn onterecht uitgereikt

De Onderwijsinspectie heeft nu dan echt vastgesteld dat uit naam van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) 45 mastergraden onterecht zijn verleend. Dit werd namelijk eerder ontkend door de RUG en daarna werd ertegen oud-studenten gezegd dat het om een administratief foutje ging. Dat meldt ScienceGuide. 

De RUG heeft in 1988 de Sichting Academische Opleidingen Groningen (AOG) opgericht om aanvullend post-initieel onderwijs aan te bieden. Het bestuur van AOG wordt door het bestuurscollege van de RUG benoemd en bestaat uit functionarissen van de RUG. Omdat de stichting op afstand opereert in een afzonderlijke BV c.q. stichting zijn de risico’s voor de RUG zelf.

Mastergraden verlenen 

Stichting AOG mag geen mastergraden verlenen. Naar aanleiding van een melding in oktober 2022 heeft de Onderwijsinspectie navraag gedaan bij Stichting AOG of dit wel het geval was. Het stichtingsbestuur heeft toen duidelijk gemaakt dat er wel diploma’s op naam van de stichting waren uitgegeven, maar dat was alleen maar voor cursorisch onderwijs en niet voor mastergraden.

De Onderwijsinspectie heeft toen een online zoektocht ingesteld en kwam erachter dat er wel mastergraden op naam van de stichting waren verleend. Het ging om diploma’s voor een opleiding Master of Business Administration (MBA). De Onderwijsinspectie kwam op LinkedIn een diploma tegen voor die opleiding. Deze was uitgegeven op 8 december 2017.

De Onderwijsinspectie heeft naar aanleiding daarvan verder onderzoek gedaan en ontdekte dat op 30 december 2016 op de website van AOG dit stond ‘Na succesvolle afronding van deze MBA ontvangt u een diploma van de Stichting AOG, namens de Rijksuniversiteit Groningen en bent u gerechtigd de titel: Master of Business Administration (MBA) te voeren.’

Accreditatie van de NVAO 

Daarna is er weer gesproken met de Stichting AOG. Toen bleek dat de stichting voor 1 september 2017 aan 45 deelnemers een diploma heeft uitgegeven voor een masteropleiding. Na 1 september 2017 werd onder de naam van een andere stichting en samen met een private onderwijsaanbieder uit Enschede de juiste hbo-graden verleend. Nu was er namelijk wel een accreditatie van de NVAO.

Administratieve fout 

De ontvangers van de onterechte graad zijn begin 2023 hierover ingelicht, maar er werd toen gezegd dat het om een administratieve fout ging. De ontvangers zouden een nieuw bewijsschrift ontvangen met een datum erop van voor 1 september 2017.

De Onderwijsinspectie constateert dat deelnemers op basis van die informatie mogelijk de onjuiste indruk hebben gekregen dat hun graad rechtsgeldig is of dat het nieuwe diploma vanaf 28 augustus 2017 wel voldeed aan alle wettelijke eisen. “Dit is niet juist, omdat ook voor de invoering van de Wet bescherming namen en graden hoger onderwijs op 1 september 2017 geen wettelijke grondslag bestond voor het verlenen van graden door Stichting AOG”, aldus de Onderwijsinspectie.  De Inspectie heeft daarom Stichting AOG gevraagd de deelnemers nogmaals te informeren, maar dan op de juiste manier. AOG heeft op 26 juli 2023 de deelnemers een brief gestuurd waarin onder andere staat dat zij geen rechtsgeldige graad ontvangen.

Boete 

De Onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat AOG geen onterechte graden meer uitgeeft. De minister van OCW kan besluiten om over te gaan tot een boete. De minister heeft dit afgelopen zomer al gedaan bij andere private hoger-onderwijsaanbieders die niet helder en duidelijk communiceerden.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk