Normal_studenten__laptop__digitaal__hbo__uni__studeren__werken__groep
Het Algemeen Nederlands Verbond (ANV) organiseert op 20 maart 2019 de derde en tevens laatste ‘Ontmoetingsdag Onderwijs: Belgisch en Nederlands Limburg’. De inhoud van het programma is samengesteld aan de hand van de evaluaties van de voorbije samenkomsten en is getoetst aan de kanttekeningen van vertegenwoordigers uit de onderwijsmiddens van beide Limburgen. De bedoeling is dieper in te gaan op de verschillende mogelijkheden en moeilijkheden om over de grens samen te werken ten voordele van het onderwijs, het personeel en van de leerlingen en studenten. Dit meldt ANV.
Marc Vandewalle, algemeen directeur van UC Leuven Limburg en Luc Willems, hoofbestuurslid van Algemeen Nederlands Verbond zullen de dag openen. Dirk Broos, vicevoorzitter van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) zal daarna een voordracht houden. Verder zullen er diverse workshops plaatsvinden, onder meer over levensbeschouwelijke vakken in het Vlaamse en het Nederlandse onderwijs, kunstonderwijs in beide Limburgen en over techniek en wetenschap. 
 
De ontmoetingsdag is bedoeld voor een uiteenlopende doelgroep, onder andere inspecties, docenten lerarenopleiding, studenten, leerkrachten in opleiding uit de provincies Limburg en schoolbesturen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids