Normal_studenten_studiegroep_samenwerken

Het Algemeen Nederlands Verbond (ANV), Maasketen Jan van Eyck en  de lerarenopleiding PXL-Education van Hogeschool PXL organiseren op 1 maart 2018 voor het eerst de ‘Ontmoetingsdag onderwijs: Belgisch- en Nederlands Limburg’. Over de landsgrenzen heen willen zij de onderwijswereld stimuleren om elkaar beter te leren kennen en na te gaan welke vormen van samenwerking mogelijk zijn zodat deze een meerwaarde betekenen voor de onderwijsinstellingen, de leerkrachten en de studenten aan beide kanten van de Maas. Dit meldt ANV.

De eerste keynote is van prof.dr. Ad Knotter, directeur van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (NL) en hoogleraar Vergelijkende Regionale Geschiedenis aan de Universiteit Maastricht. Hij spreekt over: '175 jaar beide Limburgen: waarom ze toch niet bij elkaar horen'. Daarnaast spreekt Valeria Catalano, onderzoeker PXLOnderwijsinnovatie 10 over ‘Limburg: de realiteit van de Taaldynamiek’. 
 
Deelnemers kunnen daarnaast naar twee keuzesessies. Elke keuzesessie bestaat uit een panel van experten die in discussie treden over het thema in kwestie. Bij elke sessie is een moderator aanwezig en is er ruimte voor vraag en antwoord. Thema’s zijn onder andere: over de grens leren en studeren, als leraar over de grens werken, over de grens wijzer worden: (bij)scholing leraren (in opleiding) en Vlaams en Nederlands Onderwijs en erkenning van de onderwijsdiploma’s.
 
De ontmoetingsdag is bedoeld voor een uiteenlopende doelgroep, onder andere inspecties, docenten lerarenopleiding, studenten, leerkrachten in opleiding uit de provincies Limburg en schoolbesturen.
De ontmoetingsdag tussen Nederlands en Belgisch onderwijs vindt plaats op donderdag 1 maart 2018 van 9.00 uur tot en met 16.30 uur op Hogeschool PX in Hasselt (België). De kosten bedragen 50 euro.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids