Minister Dijkgraaf van mening dat instellingen opbrengst leenstelsel goed besteden

De politiek vraagt zich af of de universiteiten en hogescholen hun leenstelsel miljoenen wel echt besteden aan beter onderwijs, al helemaal wanneer de overheid dat niet langer controleert. De Tweede Kamer heeft hier dus zijn twijfels over, maar volgens demissionair minister Dijkgraaf is dat onnodig, aldus Profielen, Hogeschool Rotterdam. 

Toen in 2015 de basisbeurs werd afgeschaft mochten de instellingen de opbrengst daarvan gebruiken voor het verbeteren van onderwijs. Hiervoor moesten hun plannen worden goedgekeurd door accreditatieorganisatie NVAO. De medezeggenschap en raden van toezicht zouden hierover mee beslissen. Maar de basisbeurs is in 2023 weer ingevoerd en Dijkgraaf wil de vrijgevallen middelen hiervoor aan de instellingen geven.

Controle niet meer nodig

De NVAO-controle is volgens Dijkgraaf vanaf 2025 niet meer nodig. Hij vertrouwt erop dat de instellingen het geld op de juiste manier besteden. Hij verwacht dus dat de instellingen het geld blijven besteden aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Een aantal partijen zijn er totaal niet op gerust dat de instellingen het geld juist zullen gaan besteden. Ze wijzen daarom ook op het verleden. Toen hielden veel instellingen zich niet aan de afspraken. NSC van Pieter Omtzigt ziet bijvoorbeeld graag dat er nog steekproefsgewijze controles komen.

Controles zouden regeldruk veroorzaken

Dijkgraaf noemt deze steekproef niet handig en geeft vooral aan dat het een te grote regeldruk zou veroorzaken. Dijkgraaf denkt ook dat de medezeggenschapsraad te weinig wordt betrokken bij de besteding van het geld. Deze functie valt onder de hoofdlijnen van de begroting en er is afgesproken met de instellingen dat deze functie ook instemmingsrecht heeft. Er is afgesproken dat er bij meningsverschillen door de medezeggenschapsraad bezwaar ingediend kan worden.

GroenLinks-PvdA heeft Dijkgraaf er inmiddels aan herinnerd dat er nog steeds geen overeenstemming is over de financiële vergoeding voor studenten in het medezeggenschap. Dit zou volgens de partij ten koste gaan van het toezicht. Dijkgraaf vindt dat deze stelling te ver gaat. Hij verwacht ook dat de partijen binnenkort een overeenstemming zullen bereiken. Hij hoopt dat dit uiterlijk voor de zomer zal gaan gebeuren.

Door: Nationale Onderwijsgids/Parris Fokkema