Normal_samenwerking_fusie_handen_schudden

Wageningse studenten kunnen vanaf volgend collegejaar een eerstegraads lesbevoegdheid scheikunde en natuurkunde behalen aan de Radboud Docenten Academie zonder studietijdverlies. Een deel van de Nijmeegse lerarenopleiding wordt opgenomen in het studieprogramma van Wageningen. Zo slaan beide universiteiten de handen ineen om het lerarentekort in het voortgezet onderwijs aan te pakken. Vandaag ondertekenen ze hiervoor een overeenkomst. Dit meldt Wageningen University.

De curricula zijn zodanig in elkaar gevlochten dat studenten hun opleiding tot leraar binnen de nominale studieduur kunnen volgen. Wageningse studenten die een educatieve minor voor de tweedegraads lesbevoegdheid in Wageningen hebben behaald, hoeven deze kennis niet meer op te doen aan de Radboud Docenten Academie. Dat scheelt een half jaar. De overige zes maanden van de lerarenopleiding van de Radboud Docenten Academie worden ingepast in de tweejarige master van Wageningen. “Dit levert onze studenten meer keuzevrijheid en tijdswinst van ten minste een half jaar ten opzichte van bestaande mogelijkheden om een eerstegraads bevoegdheid te behalen,” zegt rector Arthur Mol van Wageningen.
 
Het voortgezet onderwijs heeft steeds meer moeite vacatures voor academisch geschoolde leraren in de exacte vakken in te vullen. Han van Krieken, rector van de Radboud Universiteit, en tevens bestuurlijke trekker van het landelijke Actieplan Leraren 2018-2022 van de Nederlandse universiteiten, is dan ook blij met dit nieuwe initiatief van Wageningen University en de Radboud Universiteit. ‘Ik hoop dat de samenwerking tussen Wageningen University en Radboud Universiteit ook andere universiteiten inspireert.’
 
De samenwerking start als driejarige pilot. De master track ‘academisch eerstegraads docent VO’ staat vanaf september 2018 open voor studenten Earth and Environment en studenten Molecular Life Sciences. Monique Scheepers, algemeen directeur van de Radboud Docenten Academie, verwacht in februari 2019 de eerste Wageningse studenten te mogen verwelkomen in Nijmegen. “Aan hen hopen we vanaf 2019 de eerste diploma’s uit te reiken”, licht ze toe. “En elke afgestudeerde krijgt er twee: een master van Wageningen en een educatieve master van de Docenten Academie.”
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids