Logo_logo__nuffic

Nuffic is zeer te spreken over de internationaliseringsagenda van de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) die zij gisteren presenteerden. De Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs vindt dat de agenda een realistisch beeld schetst van uitdagingen die komen kijken bij internationalisering, en is blij met de oplossingen die hiervoor worden aangedragen. Dit meldt Nuffic.

Nuffic onderschrijft de visie in de internationaliseringsagenda dat internationalisering geen doel op zich is, maar moet bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. “Deze visie zet in op die kwaliteit. Daar hoort bij dat internationalisering in goede banen wordt geleid”, aldus directievoorzitter Freddy Weima. De agenda schetst dan ook een realistisch beeld van de uitdagingen die komen kijken bij internationalisering, met name op het terrein van taalbeleid, huisvesting, toegankelijkheid en inclusiviteit. Tegelijkertijd dragen de koepels oplossingsrichtingen aan.
 
Ook is er veel aandacht voor internationalisation at home en voor een internationale ervaring voor Nederlandse studenten, bijvoorbeeld door uitbreiding van het Erasmus-programma. Nuffic hoopt dat minister Van Engelshoven in haar voor juni geplande visiebrief over internationalisering voortborduurt op deze agenda. “Maar ook voor bijvoorbeeld het mbo houdt de wereld niet op bij de landsgrenzen. Juist daarom is een onderwijsbrede invalshoek nodig”, aldus Weima.
 
VSNU en VH koppelen hun agenda ook aan dreigende tekorten op de arbeidsmarkt. Nuffic onderschrijft het belang van werving en binding van internationaal talent voor de positionering van Nederland als kenniseconomie. Het pleidooi van de koepels voor een nieuwe fase in het programma Make it in the Netherlands en hun voornemen voor een gezamenlijke presentatie van Nederlandse universiteiten en hogescholen in het buitenland kunnen helpen om de ambities op dit terrein te realiseren.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids