Normal_ingrid_van_engelshoven__cropped_

Vandaag hebben de Vereniging Hogescholen (VH) en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) de Internationaliseringsagenda Hoger Onderwijs aangeboden aan onderwijsminister Van Engelshoven. Hierin staat inclusieve internationalisering en kwaliteit van onderwijs centraal. Dit melden de VH en de VSNU.

De hogescholen en universiteiten vinden internationale samenwerking van grote waarde. Tegelijkertijd moet deze ontwikkeling in goede banen geleid worden om de kwaliteit en toegankelijkheid van onderwijs te kunnen blijven waarborgen. Uitgangspunt daarbij is dat internationalisering geen doel op zich is en internationalisering van meerwaarde moet zijn voor de kwaliteit van hoger onderwijs en onderzoek. Daarom is de Internationaliseringsagenda Hoger Onderwijs nu uitgebracht. 
 
De Internationaliseringagenda Hoger Onderwijs belicht vier speerpunten, namelijk inclusief internationaliseren gericht op kwaliteit, aantrekken en binden van internationaal talent, versterken van de internationale positie en meer balans in mobiliteit. De Internationaliseringsagenda is hier te vinden.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids