Normal_bureaucratie_mappen_dossiers_papierwerk

Sinds november is de ontwikkeling van de Wetenschapsagenda Toezicht in volle gang. Een van de onderdelen is een digitale consultatie. De onderzoekers inventariseren hiermee waarop de Wetenschapsagenda zich zou moeten richten. Dit melden de Samenwerkende Rijksinspecties.

De oproep voor deze digitale consultatie heeft ruim tachtig uitgebreide reacties opgeleverd. Waardevolle input voor de ontwikkeling van de Wetenschapsagenda Toezicht. De respondenten zijn afkomstig uit de volle breedte van het toezichtveld. In totaal vulden medewerkers van zo’n twintig verschillende toezichthoudende organisaties de consultatie in.

Voorbeelden van ingediende vragen zijn: Hoe kunnen burgers actief betrokken worden, zodat bedrijven worden gestimuleerd meer na te leven?,
Tot welke ingrijpende veranderingen in het toezicht leiden robotisering en informatica? Wordt toezicht overbodig? en Hoe weeg je politieke, economische en ethische belangen tegen elkaar af?

Prof. Judith van Erp (Universiteit Utrecht) is een van de initiatiefnemers van de Wetenschapsagenda, die volop in ontwikkeling is. Van Erp: “We zijn echt verrast door de kwaliteit van de vragen die zijn ingediend. Het is duidelijk dat er ondanks domeinverschillen tussen toezichthouders grote gezamenlijke vragen liggen. Het laat bovendien zien dat toezichtsvragen verschillende disciplines aanspreken. Er zijn vragen van meer bestuurlijke en politieke aard, net als juridische en economische vragen. Ook zijn er vragen over de omgang met technologie en vragen over ethiek. Als wetenschapper vind ik deze vragen heel inspirerend. Je krijgt meteen zin om ermee aan de slag te gaan."

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids