Normal_vrouw_docent_leraar_professor_wetenschapper_onderzoek_economie

Onderzoekers en maatschappelijke partners kunnen vanaf 24 mei onderzoeksvoorstellen indienen bij het NWO programma Nationale Wetenschapsagenda. Via de 25 routes van de Nationale Wetenschapsagenda wordt kennis ontwikkeld voor wetenschappelijke doorbraken en maatschappelijke opgaven. Het onderzoeksprogramma is gericht op alle disciplines en op de gehele keten van fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek. Dit meldt ZonMw.

Samenwerking

Breed samengestelde multidisciplinaire consortia kunnen onderzoek indienen dat past binnen een of meerdere van de NWA-routes. Onderzoekers aan universiteiten werken hierin samen met partners uit de (publieke) kennisketen, maatschappelijke partners en partners uit het bedrijfsleven.

Budget

Voor dit programma is door het ministerie 70 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit loopt op tot 108 miljoen in 2019 en 130 miljoen euro vanaf 2020. Voor de eerste financieringsronde in 2018 is 52,2 miljoen eurogereserveerd.

Tijdspad

De eerste subsidieoproep van het programma wordt op 24 mei gepubliceerd. Na de zomer is de deadline voor het indienen van een vooraanmelding. De deadline voor de uitgewerkte aanvragen is aan het einde van 2018. Een tweede financieringsronde wordt in het voorjaar van 2019 verwacht.

Routes

De bijna 12.000 vragen die de Nederlandse bevolking heeft gesteld aan de wetenschap zijn uitgewerkt tot de 25 routes van de Nationale Wetenschapsagenda. De routes bestrijken onderwerpen van nanorevolutie en kunst, tot smart industry en gezondheidsonderzoek, preventie en behandeling.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids