Normal_geld__biljet__bankbiljet

108 miljoen voor vernieuwende projecten binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA), 30 miljoen euro voor de Nederlandse deelname aan internationaal sterrenkundig onderzoek, 55 miljoen voor strategische onderzoekssamenwerking via sectorplannen (jaarlijks 70 miljoen vanaf 2020) en 5 miljoen voor meer diversiteit in de wetenschap. Dat maakt minister Van Engelshoven van Onderwijs bekend in haar Kamerbrief ‘Nieuwsgierig en betrokken – de waarde van wetenschap’. In deze brief schetst de minister haar visie, ambities en beleid op het gebied van wetenschap voor de komende vier jaar. Dit meldt Rijksoverheid.

De financiële impuls vloeit voort uit het regeerakkoord waarin is aangekondigd dat het kabinet jaarlijks 250 miljoen euro in wetenschap en onderzoek investeert. Daarboven wordt eenmalig 100 miljoen euro uitgetrokken voor onderzoeksinfrastructuur. De genoemde bestedingen voor 2019 maken hier onderdeel van uit.
 
Nederlandse deelname aan de Square Kilometre Array (SKA), een samenwerkingsverband van 11 landen, wordt mogelijk gemaakt door de investering van 30 miljoen euro. SKA gaat ’s wereld grootste radiotelescoop vormen. Honderden satellietschotels en duizenden antennes, verdeeld over Australië en Zuid-Afrika, zijn daarvoor nodig. Dit instrument gaat de eerste beelden produceren uit de tijd waarin de vroegste sterren ontstonden en kan daarmee voor fundamentele doorbraken zorgen. 
 

Ambities

Het versterken van de mondiaal toonaangevende positie van het Nederlandse onderzoek is de eerste ambitie die Van Engelshoven heeft voor de wetenschap. Hiervoor wordt het budget voor de Nationale Wetenschapsagenda in 2019 verhoogd van 70 miljoen naar 108 miljoen euro, waarmee onderzoek kan worden gedaan naar oplossingen voor grote maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering. De NWA is gebaseerd op 12.000 vragen van burgers, die eerder zijn ingediend.
 
Wetenschappers die goed communiceren over hun onderzoek gaat de minister belonen, omdat ze het belangrijk vindt dat de resultaten de samenleving bereiken. Het kabinet werkt aan meer verbinding met de samenleving door de inzet op open science, doordat onderzoeksresultaten en data openbaar worden en voor iedereen toegankelijk zijn. 
 
De derde ambitie van de minister is dat Nederland een kweekvijver en haven voor wetenschappelijk talent moet blijven. Onderdeel hiervan is dat wetenschappelijk personeel breder gewaardeerd moet worden dan alleen om hun publicaties. In dit kader wil de minister ook afspraken maken met de universiteiten over betere contracten voor onderzoekers.
 

Diversiteit

Tenslotte wil Van Engelshoven de diversiteit binnen de wetenschap sneller vergroten, door jaarlijks 5 miljoen euro uit te trekken voor het stimuleren van onderzoekscarrières voor vrouwen in de bètawetenschappen en onderzoekers met een migratieachtergrond. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids