Normal_passend_speciaal_onderwijs_leerling_leerkracht_docent_les

Kamerleden Kwint (SP) en Westerveld (GroenLinks) willen van minister Slob weten hoe hij denkt over verschillende initiatieven voor passend onderwijs, zoals de ZON-aanpak en Linawijs. Hierin worden zorg en onderwijs gecombineerd voor kinderen die meer aandacht nodig hebben. Dit meldt de Tweede Kamer.

ZON-aanpak

De ZON-aanpak (Zorg en ONderwijs samen voor de klas) is ontwikkeld om passend onderwijs beter haalbaar te maken en emotionele schade bij kinderen te voorkomen. De ZON-aanpak is gericht op ieder kind in de klas en is opgebouwd uit 4 principes: 
Principe 1: Een kleine klas met maximaal 23 kinderen
Principe 2: Leerkracht en zorg samen voor de klas
Principe 3: Ouderparticipatie
Principe 4: Verantwoording weer op scholen
 
De Kamerleden vragen Slob of hij ruimte wil bieden aan scholen om te experimenteren met de ZON-aanpak en of hij ook bereid is om de claims achter deze aanpak, zoals onder meer het verminderen van de aanspraak op jeugdzorg en de afname van het aantal thuiszitters in de praktijk te testen.
 

Linawijs

Ook noemen de Kamerleden een andere nieuw initiatief binnen zorg en onderwijs, namelijk Linawijs. Linawijs is een innovatieve ontwikkelplek voor thuiszitters die niet terecht kunnen op een gewone school of een school voor speciaal onderwijs. Het is ontwikkeld door leerkracht, verpleegkundige én ervaringsdeskundige Marieke Stolte. Op ontwikkelplek Linawijs staan rust en veiligheid voor de kinderen voorop. Elk kind krijgt een eigen ruimte en een persoonlijk begeleider. Er wordt meegegaan met wat het kind aankan qua input. Als het kind er klaar voor is, kunnen gezamenlijke activiteiten plaatsvinden en kan het meedoen aan praktische leervormen in de natuur of in de keuken. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids