Normal_klas_frustratie_les_school_leerling

Op woensdag 31 oktober 2018 wordt een bijeenkomst georganiseerd rondom (boven)schoolse voorzieningen voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Deze is van de hand van het Steunpunt Passend Onderwijs en Nederlands Jeugdinstituut en behandelt onder andere praktijkvoorbeelden en methodische aanpakken gedeeld. Dit meldt Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Samenwerkingsverbanden kunnen op grond van de Wet passend onderwijs bovenschoolse ondersteuning organiseren voor leerlingen die tijdelijk de aansluiting niet kunnen maken met het regulier onderwijs. De bedoeling is dat leerlingen na deze tijdelijke ondersteuning terugkeren in het regulier onderwijs.
 
Tijdens de bijeenkomst wordt onder andere gesproken over de rol van (boven)schoolse voorzieningen bij terugkeer naar VO of doorstroom naar mbo, succesvolle uitstroomroutes en de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Het gehele programma wordt na de zomervakantie bekend gemaakt. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 31 oktober van 9.30 tot 16.30 uur in de regio Utrecht.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids