UvA en NJi werken samen aan pedagogische leerstoel

Psycholoog Eva Mulder wordt per 1 mei benoemd tot bijzonder hoogleraar Intensieve Pedagogische Ondersteuning van Gezinnen. De leerstoel is een samenwerking van de Faculteit Maatschappij & Gedrag van de Universiteit van Amsterdam en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Dat meldt de NJi. 

Het is belangrijk om te investeren in meer kennis over intensieve pedagogische hulp aan gezinnen, legt Ans van de Maat van het Nederlands Jeugdinstituut uit. "We willen in Nederland zo weinig mogelijk kinderen uit huis plaatsen. Dat kan als we meer pedagogische hulp bij gezinnen thuis inzetten. We weten dat dat meestal beter is dan een uithuisplaatsing, maar toch kiezen we er niet altijd voor. Dat komt doordat kinderen thuis laten wonen als er grote problemen zijn, risico's met zich meebrengt. Professionals vinden het moeilijk dat risico te nemen. Vooral als kinderen en jongeren thuis echt problematisch gedrag vertonen. Het is niet makkelijk om daar als professional doeltreffend op te reageren. Daarom hebben we meer kennis nodig over wat werkt bij intensieve pedagogische thuishulp."

Pedagogische thuisinterventies 

Eva Mulder gaat onderzoeken wat er nodig is om pedagogische thuisinterventies goed en op tijd in te zetten. Mulder: "Hoe zetten we intensieve pedagogische ondersteuning van gezinnen in de praktijk beter in en hoe bedden we die beter in hun omgeving in? Hoe zorgen we dat gezinnen ook ondersteuning krijgen van hun informele netwerken, zoals familie, buren, een voetbalcoach, andere ouders, via school, of via maatjesprojecten?"

Kinderen en gezinnen met meervoudige en langdurige problemen

De nieuwe leerstoel is een manier voor het NJi om wetenschap en praktijk meer met elkaar te verbinden, vertelt Van de Maat. "Eva Mulder heeft twee rode lijnen in haar carrière: ze richtte zich altijd op kinderen en gezinnen met meervoudige en langdurige problemen. En in haar werk verbindt ze wetenschap en praktijk, beleid en onderwijs. Ze heeft bijvoorbeeld gewerkt bij de Academische Werkplaats Risicojeugd; ze kent daardoor de dilemma's waar professionals in de praktijk tegenaan lopen. Ze brengt kennis vanuit de UvA binnen bij het NJi en omgekeerd. Zo draagt zij bij aan de vertaling van wetenschappelijke kennis naar de praktijk: via ons kennisinstituut, dat die kennis deelt met uitvoerende professionals."

Professionals opleiden 

Van de Maat noemt het een pluspunt dat Mulder aan de UvA niet alleen onderzoek gaat doen, maar ook onderwijs gaat geven. "Ze gaat dus de professionals opleiden die we hard nodig hebben." Mulder beaamt dat: "Er is een enorm personeelstekort in de jeugdzorg en studenten zijn de professionals van de toekomst. We hebben hen heel hard nodig om te werken aan steeds betere zorg voor jeugd."

Door: Nationale Onderwijsgids 
Beeld: Kirsten van Santen