Normal_pesten_cyberpesten_social_media_computer_laptop_meisje_kind_verdriet_bang

Oudervereniging Balans en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) maken zich grote zorgen over de positie van studenten met beperkingen als autisme, adhd en dyslexie in het mbo. Deze studenten ontvangen van hun onderwijsinstelling vaak niet de ondersteuning die zij nodig hebben en vallen daardoor relatief vaak uit. Op 12 september debatteert de Tweede Kamer over het mbo. Dit melden Balans & NVA.

Sinds de invoering in 2014 van passend onderwijs in het mbo ontvangen Balans en de NVA regelmatig klachten van studenten en ouders. Daarom riepen beide organisaties betrokkenen deze zomer op om hun ervaringen te melden. Hieronder volgen de meest voorkomende klachten.
 
Vooral leerlingen afkomstig uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) lopen vast in het mbo. Er is op dit moment onvoldoende begeleiding voor deze zeer kwetsbare groep studenten. 
 
Voor studenten met een beperking is het vaak extra moeilijk om een stageplaats te bemachtigen. Lukt dit wel, dan blijkt er bij het stagebedrijf vaak onvoldoende kennis te bestaan over beperkingen als autisme, adhd of dyslexie. Deskundige begeleiding vanuit de mbo-opleiding - van zowel student als stagebedrijf - ontbreekt doorgaans. 
 
Ondanks het dit studiejaar ingevoerde toelatingsrecht in het mbo blijkt een aantal opleidingen nog altijd een ontmoedigingsbeleid te voeren. Hierin spelen vooroordelen een grote rol.
 
Beloften op het gebied van extra ondersteuning worden lang niet altijd nagekomen, zelfs niet als ze zijn opgenomen in de onderwijsovereenkomst. Voor een groot deel komt dit door gebrek aan kennis van de beperkingen bij de ‐ veelal uit het werkveld afkomstige ‐ docenten.
 
Alle reacties zijn deze week gestuurd naar de Vaste Kamercommissie van onderwijs, samen met een brief waarin Balans en de NVA aangeven wat er volgens hen moet gebeuren. De brief is mede-ondertekend door Vanuit Autisme Bekeken, een coalitie van mensen die streven naar een inclusieve samenleving en door PAS, de Vereniging Personen uit het Autisme Spectrum.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids