Normal_meisjes_kinderen_tekenen_schrijven_huiswerk_schoolopdracht_schoolwerk_klas_leerling

Promovendus Harry Stokhof van de Open Universiteit ontwikkelde een tool voor leerkrachten om het gesprek in de klas aan te jagen zodat leerlingen leervragen gaan bedenken en onderzoeken. Mindmapping speelt daarbij een belangrijke rol. Dit meldt Open Universiteit.

Vraaggestuurd leren is een hot item in onderwijsland. Iedereen wil een beroep doen op de nieuwsgierigheid van leerlingen. Maar vraaggestuurd leren is voor leerkrachten een flinke uitdaging. Hoe roep je vragen op die leerlingen uitdagen tot leren? En hoe verbind je die met onderwijsdoelen? Stokhof heeft een scenario ontwikkeld waarbij leerkrachten met behulp van mindmaps leerlingen kunnen stimuleren om leervragen te bedenken. Voor aanvang van een les maakt de leerkracht een expertmindmap waarin de belangrijkste begrippen zijn benoemd. De leerlingen maken met de hele klas of in groepjes een klassenmindmap. Die klassenmindmap dient als startpunt voor het bedenken van vragen en het zoeken naar antwoorden. Met de antwoorden vullen leerlingen de mindmap aan, waarbij ze steeds samen evalueren of nu alle vragen voldoende zijn beantwoord. Om de individuele resultaten te volgen kan de leerkracht eventueel ook individuele mindmaps laten maken. 
 
Stokhof heeft het scenario uitgetest met leerkrachten in het basisonderwijs. Uit observaties, interviews en leerlingmaterialen blijkt dat de leerlingen enthousiast zijn over deze manier van leren. Bovendien blijkt dat ze aan de hand van de klassenmindmap makkelijker relevante leervragen bedenken over alle kernbegrippen en beter in staat zijn om hierover nieuwe kennis te vergaren. Ze kunnen de gevonden antwoorden beter zichtbaar maken én uitwisselen via klassenmindmap. En dankzij de mindmaps kunnen zij bovendien nieuwe kennis beter structureren dan bij aanvang van de les(sen). Ruim 80 procent van de leerkrachten die bij de experimenten betrokken waren geeft aan dat ze het scenario in de toekomst zullen blijven gebruiken. Ongeveer 55 procent van de leerkrachten ziet daarbij mogelijkheden om het scenario nog verder naar hun hand te zetten.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids