Normal_handicap__rolstoel__kind__speciaal_onderwijs__beperking

Duizenden kinderen in Nederland met een ernstige meervoudige beperking (EMB) krijgen geen onderwijs, maar zitten thuis. De regionale verschillen zijn groot. “Complete willekeur”, vindt Tweede Kamerlid Lisa Westerveld. Dit meldt De Gelderlander.

Vorige week werd bekend dat er weer meer kinderen naar het speciaal onderwijs gaan. De Wet passend onderwijs lijkt daarmee niet goed zijn werk te doen: hierin wordt juist gestreefd om leerlingen met en zonder een beperking samen in de klas te houden. Kinderen met een ernstige meervoudige beperking zouden op hun plaats moeten zijn in het speciaal onderwijs, maar zijn daarvoor vaak te zwak. Veel EMB-kinderen hebben daarom leerplichtontheffing gekregen en zitten thuis. Of EMB-kinderen onderwijs krijgen hangt dus af van de welwillendheid van het regionale samenwerkingsverband, thuis of in een zorginstelling. 
 
Tweede Kamerlid Lisa Westerveld van GroenLinks vindt het niet uit te leggen dat EMB-kinderen in de ene regio wel les krijgen en in andere gebieden niet. Maar in de Tweede Kamer krijgt ze hierover geen gehoor. “Natuurlijk moet dit centraal geregeld worden. Elk kind heeft het recht zichzelf te ontwikkelen.’’
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids