Samenwerkingsverband Noorderwijzer in Drenthe opnieuw verlengd

De samenwerking van samenwerkingsverband Noorderwijzer is met in ieder geval één jaar verlengd. Er is akkoord gegeven door de schoolbesturen van de deelnemende middelbare scholen. Dit meldt het Dagblad van het Noorden.

Noorderwijzer is tot stand gekomen om het lerarentekort in Drenthe aan te pakken. Veertien schoolbesturen in het voortgezet onderwijs en hun partners zijn aangesloten. Het samenwerkingsverband wil dat de kwaliteit van het onderwijs wordt gewaarborgd en streven ernaar om aantrekkelijke en goede werkgevers te zijn. Ook willen zij laten zien dat ook werken in regio Drenthe aantrekkelijk is.

Diverse werkgroepen

De afgelopen jaren hebben de deelnemende scholen al op verschillende manier samengewerkt. Er waren diverse werkgroepen waarbij er gefocust werd op een breed scala aan onderwerpen. Bijvoorbeeld de realisatie van een strategische personeelsplanning. Hierbij hebben de scholen inzicht gekregen in de verwachte tekorten en overschotten.

Door: Nationale Onderwijsgids / Eline Boer