Normal_samenwerken_studie_groep

Scholen hebben vertrouwen, ontwikkeltijd en mogelijkheden voor professionalisering nodig om hun curriculum klaar te maken voor de toekomst. Dit bleek tijdens de drukbezochte werkconferentie op 5 april. Dit meldt SLO.

Tijdens de werkconferentie, een gezamenlijk initiatief van SLO, AVS, VO-raad, PO-Raad en Onderwijscoöperatie, ging het over de vraag welke behoeften scholen daarbij hebben. Alle partijen die in curriculumontwikkeling een stem hebben, waren vertegenwoordigd. Allereerst leraren en schoolleiders uit primair, voortgezet en speciaal onderwijs, maar ook bestuurders, lerarenopleiders, onderzoekers, leerplanontwikkelaars, toetsontwikkelaars, ondersteuningsinstanties, vakverenigingen, sectorraden, overheden en uitgevers.
 
Aan de hand van zestien schoolvoorbeelden werden aanbevelingen geformuleerd. Een belangrijke aanbeveling aan besturen was om curriculumontwikkeling bewust aan leraren toe te vertrouwen. “Mógen leraren initiatieven nemen, met daarbij de kans dat er soms iets niet lukt?”, vroeg Joost Kentson, voorzitter van de Onderwijscoöperatie. “Ontwikkelen kan alleen vanuit vertrouwen.”
 
Leraren hebben ook behoefte aan professionalisering. Hier ligt mede een taak voor de schoolleiding: “Wij vragen leraren iets te doen wat ze niet eerder hebben gedaan. We moeten ze wel een kans geven daarin te groeien”, zei AVS-voorzitter Petra van Haren. Volgens Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, moeten scholen dit meenemen in hun strategisch HRM-beleid. “Daarbij kun je je afvragen of iedere docent curriculumontwikkelaar moet zijn. Misschien is de één een geweldige mentor, de ander een goede ontwikkelaar.”
 
Een derde cruciale factor is tijd. Leraren met een drukke lestaak missen vaak de rust en ruimte om van afstand naar het curriculum te kijken: wat willen we dat onze leerlingen zeker leren? “Als we ook de factor ‘tijd’ goed regelen, heb ik er alle vertrouwen in”, aldus Kentson. Daarbij is het belangrijk te beseffen dat curriculumontwikkeling een continu proces is, besloot dagvoorzitter Sanne Tromp (SLO): “Het is niet gisteren begonnen en het is niet vandaag af. Het curriculum is van ons allemaal en daar blijft ieders perspectief bij nodig.”
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids