Normal_verkiezingen_stemmen

Op vrijdag 24 februari vindt in Tilburg een groot verkiezingsdebat plaats over passend onderwijs. Kandidaat-Kamerleden van tien politieke partijen hebben zich aangemeld voor het debat. Dit meldt Lesco.

CDA, D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, SGP, SP, 50 Plis, Nieuwe Wegen en de Piratenpartij sturen afgevaardigden naar het debat. Zij zullen de standpunten van hun partij over het passend onderwijs uiteenzetten en vragen beantwoorden, ook van leerlingen. De thema's die aan bod zullen  komen zijn onder meer: de dreigende teloorgang van de expertise uit het speciaal onderwijs, dyslexie, onderwijs aan vluchtelingkinderen, pesten, het terugdringen van het aantal thuiszitters, de vervangingsproblematiek door de nieuwe Wet werk en zekerheid, het meten van de resultaten van passend onderwijs, pesten en de zorgplicht van ouders.

Het debat wordt geopend door onderwijswethouder Marcelle Hendrickx van Tilburg waarna Niko Adema, directeur van SBO Noorderlicht, het debat zal leiden. Het debat wordt georganiseerd door Mytulschool Tilburg, Saltho Onderwijs, Biezonderwijs, Plein 013 en PortVolio. Het debat vindt plaats op vrijdag 24 februari op SBo Westerwel in Tilburg. Meer informatie op www.biezonderwijs.com.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids