Normal_happy-kids-with-their-african-american-female-scie-2022-04-19-22-13-41-utc__1_

Breed geïnteresseerde leerlingen in Delft met een vwo-advies hoeven niet meer te kiezen uit alleen vwo, vwo-technasium of gymnasium. Er is een vierde keuzeoptie bijgekomen: GymTech. Een opleidingsvariant die vakken van het gymnasium én technasium biedt, waardoor eerstejaars naast Latijn ook Onderzoek & Ontwerpen volgen. Dit meldt Delft op zondag. 

Vanaf schooljaar 2023/2024 kunnen basisschoolleerlingen in groep 8 ook kiezen voor GymTech als vervolgopleiding. Alleen het Christelijk Lyceum in Delft biedt deze variant, waar leerlingen op het GymTech samen met leerlingen van het gymnasium hetzelfde programma van de klassieke talen en cultuur volgen, maar ook het vak Onderzoek & Ontwerpen krijgen én meedoen aan de verschillende projecten van het Technasium. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Johanne Levinsky