Het Technasium: wat is dat eigenlijk?

Het Technasium is een onderwijsstroom in Nederland voor havo en vwo. Voor leerlingen op het Technasium staat het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) centraal. Hierin werken leerlingen in teamverband projectmatig aan actuele bèta-technische opdrachten uit de praktijk. Het doel is om de belangstelling voor bèta-technische opleidingen en banen te verhogen.

Geschiedenis

Het eerste Technasium zag het levenslicht in 2004 in de provincie Groningen. Vijf middelbare scholen deden daar mee aan het Technasium als project, geïnitieerd door Judith Lechner en Boris Wanders. Al snel werd het project na enthousiaste geluiden uitgebreid naar andere middelbare scholen in heel Nederland en werd het verder ontwikkeld als onderwijsstroom. Anno nu zijn er 96 technasiumscholen.
 

Wat leer je op een technasium?

Voor leerlingen op het Technasium staat het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) centraal. Dit vak kan al gevolgd worden vanaf de eerste klas. Net als met de andere havo- en vwo-vakken is het ook mogelijk om hier later mee te beginnen, bij de keuze van een profiel. Door middel van verschillende projecten vanuit beroepspraktijk en het hoger onderwijs die de leerlingen in teamverband uitvoeren, maken ze al vroeg kennis met uiteenlopende sectoren, beroepen, onderwerpen en vraagstukken binnen de bètatechniek. Hierbij ligt de nadruk op competenties en vaardigheden zoals creativiteit, ondernemendheid, communicatie en organiseren. In het examenjaar wordt het vak afgesloten met de Meesterproef, een proeve van bekwaamheid. Technasiumleerlingen krijgen bij hun diploma het technasiumcertificaat.
 

Technasium Top Award

De Technasium Top Award daagt elk jaar derdejaars havo en vwo-leerlingen uit een bètatechnische opdracht uit te voeren in wedstrijdvorm. De opdracht heeft altijd een maatschappelijk tintje. Dit jaar deden meer dan 2.000 derdejaars leerlingen van 40 technasiumscholen uit heel Nederland mee aan de Technasium Top Award met Platform WOW als opdrachtgever. 
 

Voorkomen van wereldwijde virusuitbraak

Saillant detail: in 2018 was infectioloog Eric van Gorp van de afdeling Viroscience van het Erasmus MC en vanuit Stichting Cirion de opdrachtgever van de Technasium Top Award. Hij had de leerlingen gevraagd om na te denken over creatieve manieren om een wereldwijde virusuitbraak te voorkomen. Voorbeelden die toen gegeven werden waren de ebola-uitbraken in Afrika en de uitbraak van het zika-virus. 
 
Benieuwd naar andere onderwijsvormen die de Nationale Onderwijsgids voor je heeft uitgelicht? Lees hier meer over het Econasium.
 
Door: Nationale Onderwijsgids
Bronnen: Technasium.nl, Wikipedia