Onderhandelingen over forse prijsverhoging Magister nog steeds gaande

Scholencoöperatie Sivon is, namens honderden schoolbesturen, nu al weken aan het onderhandelen met Iddink Group over de prijs van Magister, een online platform voor het voortgezet onderwijs. Deze heeft eind april aangekondigd een prijsverhoging te gaan doorvoeren van ongeveer 30 procent vanaf het schooljaar 2020/2021. Landelijk gezien zou dit het voortgezet onderwijs jaarlijks enkele miljoenen euro’s gaan kosten. Dit meldt Trouw.

Magister wordt door veel scholen gebruikt als centraal systeem voor lesroosters, cijfers, huiswerk of het melden van ziekte en afwezigheid.  Organisatie Iddink Group stuurde eind april een brief naar alle schoolbesturen met de aankondiging dat de prijzen voor Magister flink zullen worden verhoogd per 2020/2021. Het gaat om een stijging van ruim 30 procent, wat neerkomt op 22,49 euro per leerling per jaar. Belangrijkste reden voor de grote prijsstijging is waarschijnlijke de overname van Iddink Griep door Sanoma Learning.
 
Inkoopcoöperatie SIVON heeft in juni laten weten het gesprek aan te gaan met Magister over de prijsverhoging. Inmiddels hebben meer honderden schoolbesturen zich bij de actie van SIVON aangesloten. Tot nu toe zijn de onderhandelingen nog gaande.
 
Maar hebben de scholen een alternatief als de onderhandelingen niet naar tevredenheid afgerond worden? Magister heeft in Nederland eigenlijk maar één serieuze concurrent: Somtoday. Maar overstappen vergt heel veel organisatie. Iets waar veel scholen juist in deze tijd niet op zitten te wachten. Bovendien zijn de scholen over het algemeen tevreden met Magister vanwege de veelzijdigheid en het gebruiksgemak.
 
Door: Nationale Onderwijsgids