Normal_vo__klas__scholieren__leerlingen__toets__huiswerk

De projecten Leerling 2020 (Schoolinfo), Maatwerk en Stap 2 (VO-raad) zijn afgerond, maar hebben een vervolg gekregen in het nieuwe programma: Voortgezet Leren, leerlingen motiveren met toekomstgericht onderwijs. In dit programma staat de ontwikkeling van toekomstgericht onderwijs in samenhang met personeelsbeleid en schoolorganisatie centraal. Dit meldt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Een belangrijk onderdeel van het programma zijn de innovatietrajecten. In een innovatietraject gaat een school minimaal een jaar aan de slag met een eigen ontwikkelvraag. Daarnaast zit de school samen met andere scholen met dezelfde soort ontwikkelvraag in een innovatiegroep. In zo’n groep delen ze ervaringen en helpen ze elkaar verder. Vanuit het programma krijgen ze ondersteuning, expertise en tools.
 
Alle kennis en ervaring die wordt opgedaan binnen de innovatietrajecten (en andere activiteiten van Voortgezet Leren) worden met de hele sector gedeeld. Deze praktijkvoorbeelden zijn te vinden op www.voortgezetleren.nl.
 
Het programma kent een divers aanbod voor leraren, teamleiders, schoolleiders en bestuurders. Kijk op de website voortgezet leren wat het programma allemaal te bieden heeft.
 
De VO-raad voert het programma samen met Schoolinfo uit.
 
Door: Nationale Onderwijsgids