Normal_kunst_kind_schilderen_verf_kwast_hand

Met ingang van het schooljaar 2018/2019 treedt het nieuwe examenprogramma voor kunstvakken inclusief CKV in werking. Dit programma vervangt het huidige programma voor kunstvakken 1 in het vmbo. Het vak is verplicht voor alle leerlingen in het vmbo en wordt afgesloten met een schoolexamen. Dit meldt SLO.

De essentie van het vak is dat leerlingen culturele activiteiten meemaken – ervaren – en eigen werk produceren en presenteren. Reflectie op culturele en kunstzinnige activiteiten vindt plaats in een vormvrij kunstdossier. Aanleiding voor deze aanpassing is het verzoek van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap om het examenprogramma voor kunstvakken 1 voor vmbo inhoudelijk te verduidelijken.
 
Het examenprogramma beschrijft de inhoud, hoe het programma wordt ingevuld is aan de scholen. Als houvast bij deze invulling heeft SLO een handreiking voor het schoolexamen gemaakt. Deze website geeft informatie over de inhoud en organisatie van het schoolexamen op school. Er staan antwoorden op vragen die bij veel docenten leven: wat zijn de wettelijke kaders, hoe geef ik vorm en inhoud aan schoolexamentoetsen, hoe stel ik een goed doordacht PTA samen, hoe stem ik mijn schoolexamen af met andere vakken?
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids