Scholieren op havo en vwo laten technisch profiel links liggen

Terwijl werkgevers zitten te springen om technisch personeel, kiezen scholieren op havo en vwo juist steeds minder vaak voor een technisch profiel. Voorlopige cijfers van het CBS laten zien dat het aandeel van de scholieren dat een diploma haalt met de nadruk op technische vakken al drie jaar op rij daalt. Van de eerder behaalde winst op dit terrein is niks over.

Wie de cijfers van 2022 vergelijkt met die van tien jaar eerder, komt ongeveer op hetzelfde totaal uit: zo'n 22.000 geslaagden met een technisch profiel. Dat is een tegenvaller voor de partijen die in 2013 het zogeheten Techniekpact sloten. De technieksector, de overheid, het onderwijs en tal van andere partijen spraken daarin af dat het tekort aan technisch personeel moest worden teruggedrongen. Dat begint in het onderwijs.

Meisjes 

Het leek enkele jaren de goede kant op te gaan. Zeker het aantal meisjes dat op de havo of het vwo voor een technisch profiel koos, groeide gestaag. Onder meisjes op de havo groeide die groep gestaag van ruim 10 procent in 2012 tot 15 procent in 2019. Daarna zette echter weer een daling in. Inmiddels ligt dit percentage met ruim 11 procent nog maar iets boven de uitgangspositie.

Verschuiving 

De CBS-cijfers laten enige verschuiving zien van jongens naar meisjes. Nog altijd kiezen jongens vaker technische vakken, maar het verschil is kleiner geworden. Dat komt de laatste jaren vooral doordat jongens vaker de technische richtingen links laten liggen. Zo koos een decennium terug nog de helft van de jongens op het vwo voor een technisch profiel, vorig jaar was dat gedaald tot iets minder dan 46 procent.

"We zien niet wat er werd gehoopt", zegt hoofdsocioloog van het CBS Tanja Traag over de cijfers. Ze noemt diverse factoren die mogelijk een rol kunnen spelen in de stagnatie. "Bij jongens zien we vooral een verschuiving naar economische profielen. Ik hoor weleens dat jonge mensen techniekprofielen als moeilijk beschouwen. Het heeft een wat elitair imago." Dat kan jongeren huiverig maken.

Monteur of timmerman 

In diverse technische beroepen is het werkveld vaak ook nog steeds niet erg op vrouwen georiënteerd, voegt Traag eraan toe. Dat geldt vooral voor beroepen als monteur of timmerman. Aan de cijfers valt verder op dat mannen die in een technische richting zijn afgestudeerd vaker daadwerkelijk in de techniek gaan werken dan vrouwen: 65 procent tegen 43 procent.

Vmbo 

Over het vmbo heeft het CBS de cijfers nog niet paraat. Daar moeten de meeste toekomstige technici vanaf komen.

Door: ANP