Normal_examen__examens__eindexamen__blokken__examenhal__scholieren
Ook op de evangelische school de Passie in Utrecht is fraude gepleegd bij een eindexamen. Bij acht examenkandidaten heeft een docent de antwoorden op één vraag aangepast. Dit meldt de Volkskrant.
De docent deed de aanpassingen om te zorgen dat die scholieren een hoger cijfer zouden halen. Volgens bestuurder Gerard Toonen is het gebeuren onaanvaardbaar. “Het valt op geen enkele manier goed te praten.” De betreffende docent is ontslagen en de vragen waarmee gefraudeerd is, zijn ongeldig verklaard door de Onderwijsinspectie. De leerlingen mogen het examen overdoen zonder dat dat geldt als herexamen. 
 
Het is de tweede Utrechtse middelbare school op rij. Een paar dagen eerder kwam al naar buiten dat een corrector gefraudeerd heeft op de particuliere school Instituut Blankestijn. Deze heeft bij het eindexamen economie eigenhandig aanpassingen gedaan aan antwoorden van examenkandidaten. 
 
Volgens de onderwijsinspectie zijn er dit jaar op vier scholen onregelmatigheden geconstateerd rondom de eindexamens. Het is niet bekend op welke andere twee scholen er met de examens is gefraudeerd. Het aantal fraudezaken is vergelijkbaar met die in de afgelopen twee jaar.  
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids