Normal_examen_toets

Leerlingen van het Canisius College in Nijmegen hebben gesjoemeld met de toets voor de Nationale Scheikundeolympiade. Leerlingen van een andere school hadden de opgaven van de toets aan de leerlingen van het Canisius College doorgespeeld. Dat kwam aan het licht toen de leerlingen opvallend hoog scoorden op de toets. De examensecretaris heeft de uitslagen daarop ongeldig verklaard. Dit meldt de Gelderlander. 

De hoge resultaten van de leerlingen op de scheikundetoets waren voor de examensecretaris alle reden om aan het waarheidsgehalte van de uitslagen te twijfelen, zegt rector Peter Schaap van de school. Toen bleek dat de leerlingen vooraf inzage hadden gehad in de opgaven. Een of meer leerlingen van een andere school die de toets al hadden gemaakt, hadden de vragen gefotografeerd en doorgestuurd. Het is niet duidelijk om welke andere school het gaat.

Emiel de Kleijn, landelijk voorzitter van de Nationale Scheikundeolympiade, is niet verbaasd over het voorval. Hoewel het bij de scheikundewedstrijd nog niet eerder is voorgekomen, was het bij de Biologieolympiade een paar jaar geleden al wel eens raak. Volgens de voorzitter is te verwachten dat het af en toe gebeurt, gezien de moderne communicatieapparatuur waarover leerlingen tegenwoordig beschikken.

De Scheikundeolympiade is een wedstrijd voor leerlingen van de havo en het vwo. Jaarlijks doen honderden middelbare scholen in Nederland mee aan de Olympiade. De Kleijn wil nu met scholen in gesprek hoe fraude in de toekomst kan worden voorkomen.

© Nationale Onderwijsgids