Normal_rekenen_onderneming_balans_economie

Professor Arnold Heertje brengt zijn studieboeken De Kern van de Economie, deel één en twee, opnieuw op de markt. Er zou nu weer veel belangstelling zijn in het onderwijs voor wat de professor 'geld en macro-economie' noemt. Sinds de crisis willen scholieren weten hoe alles in elkaar zit. Dit meldt de Volkskrant.

Volgens de nieuwe uitgever van het boek, Walburg Pers, voorziet het boek De Kern van de Economie in een hiaat in het onderwijs. “Recentelijk viel in het Tijdschrift voor Economisch Onderwijs nog te lezen dat leerlingen in het voortgezet economie-onderwijs niet getraind worden om de mondiale crisis te analyseren”, aldus de uitgever. Hoogleraar Arnoud Boot is van mening dat in het huidige onderwijsprogramma macrovraagstukken onderbelicht zijn en dat de microprikkel economie is geworden. Volgens Boot heeft de crisis ons geleerd dat macro-economische verbanden cruciaal zijn.

Het boek De Kern van de Economie verscheen is 1962 als leerboek voor de hbs. In de jaren zeventig en tachtig was het een standaardwerk met een marktaandeel van 85 procent op de havo en het vwo. In 1985 kwamen nieuwe methodes voor het economie-onderwijs opgang. Na de invoering van de tweede fase in 1996 is het marktaandeel van Heertjes studieboeken gedaald tot twee procent. Volgens de uitgever gebruiken nu nog 22 scholen in Nederland de methode Heertje. De professor zou af en toe nog economieles geven op een aantal middelbare scholen. Hij denkt dat veel meer scholen de methode weer willen hebben. De boeken zijn daarom helemaal aangepast en geactualiseerd.

© Nationale Onderwijsgids