Normal_werk__2__rekenen_factuur_rekening_economie

Het CBS organiseert sinds het schooljaar 2011/2012 jaarlijks de ConjunctuurBekerStrijd. Die wedstrijd is bestemd voor leerlingen van de havo- en vwo-bovenbouw met economie in hun profiel. Zij voorspellen onder leiding van hun docent de Nederlandse economie aan de hand van 10 indicatoren. De grote winnaar is dit jaar klas 6 van het gymnasium Celeanum uit Zwolle. Dit meldt het CBS.

De ConjunctuurBekerStrijd is voor docenten een instrument om op een heldere en concrete manier invulling te geven aan de lessen economie. De leerlingen voorspellen met hulp van hun docent de stand van de Nederlandse economie. Dat doen zij aan de hand van indicatoren zoals economische groei, werkloosheid, inflatie, faillissementen en huizenprijzen. Leerlingen analyseren historische reeksen, vergelijken indicatoren, leggen verbanden en volgen het nieuws om tot een goede voorspelling te komen. Zij moeten hierbij samenwerken, onderzoeken, analyseren en beredeneren. Alle onderwerpen uit de wedstrijd komen aan bod in het lesboek economie. Het niveau van de winnaars is hoog en gemiddeld doen 150 klassen uit het hele land mee.
 
De eerste prijs werd gewonnen door de klas die het dichtst bij de door het CBS gemeten cijfers zat: klas 6 van het gymnasium Celeanum uit Zwolle. Zij ontvingen de beker, een cheque van 350 euro en een bezoek aan de beurs. De tweede prijs, 225 euro, ging naar klas 6V eco8 van het St. Maartenscollege uit Voorburg. De derde prijswinnaar was klas H5 eco4 van het Thorbecke Voortgezet Onderwijs uit Rotterdam. Voor hen was de beloning een cheque van 150 euro.
 
Naast de jaarlijkse ConjunctuurBekerStrijd heeft het CBS onlangs voor leerlingen en docenten de CBS-quiz gemaakt, met vragen en antwoorden over allerlei thema’s waar het CBS cijfers over heeft, variërend van algemeen tot maatschappij en van aardrijkskunde tot geschiedenis. De quiz is een instrument voor leerlingen en docenten om spelenderwijs met data om te leren gaan.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids