Kwaliteit wetenschappelijk onderwijs behoeft visie en structureel geld

Gedegen wetenschappelijk onderwijs behoeft extra structurele investeringen en een visie op de lange termijn, waardoor jonge wetenschappers eindelijk een vast contract kunnen krijgen. Alleen zo kan Nederland de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs op de universiteiten handhaven. Dat bepleit CNV in een brief aan de Tweede Kamer, zo meldt CNV.

Voorzitter CNV Overheid Patrick Fey: “Het wetenschappelijk onderwijs moet in deze toch al moeilijke tijd alle zeilen bijzetten om te kunnen blijven voldoen aan de hoge wetenschappelijke standaard die wij in Nederland gewoon zijn gaan vinden. Hoe mooi ook, het Nationaal Programma Onderwijs biedt alleen tijdelijke middelen en gaat voorbij aan de structurele problemen van het onderwijs binnen de wetenschap. Jonge wetenschappers krijgen nu verlengde tijdelijke contracten. Dat moet anders in een land dat zijn kenniseconomie op peil wenst te houden.”
 

Invloed op voortgezet onderwijs

De kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs heeft ook een direct effect op de kwaliteit van het voortgezet onderwijs. Daar is grote behoefte aan docenten met een academische achtergrond, die scholieren intensief kunnen voorbereiden op een academische leeromgeving. CNV pleit voor meer afstemmingen uitwisseling tussen voortgezet en universitair onderwijs, bijvoorbeeld door coördinatie op loopbaanpaden en uitwisseling van docenten.
 
Door: Nationale Onderwijsgids