Middelbare scholieren worstelen met de gevolgen van de coronacrisis

Motivatieproblemen, sombere gevoelens en soms zelfs eetstoornissen en zelfverminking: een steeds grotere groep middelbare scholieren worstelt met de gevolgen van de coronacrisis. Leerlingen lijden onder het gebrek aan sociaal contact, het niet meer kunnen sporten en bijbaantjes die niet doorgaan, constateert Nieuwsuur op 22 december jl. Dit meldt ANP Expert Support. 

Veerkracht kun je leren en helpt je bij het overkomen van hele nare gebeurtenissen in je leven, dus ook een coronacrisis. Het draagt bij aan je algemene welbevinden en vormt op die manier een krachtige beschermende factor voor andere (psychische) problemen. Veerkracht kun je ontwikkelen door je te richten op zaken waar je invloed op hebt. Maar onze jeugd heeft geen enkele invloed op hun leven op dit moment. Ze moeten online les volgen en hebben daar meer hulp bij nodig. Terwijl hun ouders daar geen tijd voor hebben of niet toe in staat zijn. Zij hebben hun handen vol aan thuiswerken, zorg voor de eigen gezondheid of die van een naaste, ze proberen te dealen met de teruggelopen financiële situatie.

Structuur aanhouden 

Een routine aanhouden is niet alleen fijn het is ook goed voor de veerkracht, want het zorgt voor structuur. Maar de structuur van het naar school gaan vervalt, de zwem- en/of muziekles kan niet doorgaan, de bibliotheek en het buurthuis moet dicht. Je mag niet sporten na 17 uur maar buiten wel of niet of wel, wat is het nu?

Verbondenheid 

Veerkracht ontwikkelt zich mede dankzij gevoelens van dankbaarheid en verbondenheid. Maar de anderhalvemeterafstandregel draagt daar niet direct aan bij. Jongeren die zich daar niet aan houden en het concrete, fysieke contact met de ander nodig hebben om dat gevoel van verbondenheid te kunnen ervaren, worden scheef aangekeken. Met je vrienden even naar de bios of langs de Mac gaan, is er niet bij. Voor de ontwikkeling van onze kinderen en zeker de pubers zijn al deze aspecten essentieel.

Ontwikkelen van een visie 

Vanuit de jeugdhulp, jeugd-ggz en het onderwijs zien we dat de rek langzaam uit de veerkracht wegsijpelt. Het gaat niet om nog meer geld in bovengenoemde sectoren pompen, het gaat om het ontwikkelen van een visie op onze jeugd en hoe we dat verankeren in het hele spectrum van beleid van ruimtelijke ontwikkeling, onderwijs, gezondheid tot het klimaat, financiën en de rechten van het kind. We moeten daar binnenkort echt een begin mee maken.

Door: Nationale Onderwijsgids