Structureel 900 miljoen euro nodig voor dichten loonkloof

De PO-Raad en onderwijsvakbonden zijn blij dat veel politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs als probleem bestempelen. De sociale partners doen in een nieuw manifest de dringende oproep aan deze partijen om te zorgen dat de loonkloof ook daadwerkelijk gedicht wordt door het volgende kabinet. Hiervoor is een structurele investering nodig van 900 miljoen euro. Dit meldt de PO Raad.

De PO-Raad en partners zijn van mening dat werknemers in het primair onderwijs net zoveel zouden moeten verdienen als hun collega’s in het voortgezet onderwijs, omdat ze gelijkwaardige taken en verantwoordelijkheden hebben. Het lerarentekort is nog altijd een groot probleem, en dat terwijl het erg belangrijk is om goede mensen voor het onderwijs te behouden en aan te trekken, zeker nu er door de coronacrisis leerachterstanden zijn ontstaan. Hierover schrijven de organisaties in het manifest: “Voor het realiseren van een aantrekkelijke en dynamische onderwijsarbeidsmarkt is het gelijkwaardig belonen in het funderend onderwijs een harde voorwaarde.”

Het dichten van de loonkloof betekent voor de organisaties concreet dat er gelijkwaardige salarisschalen komen voor functies die wat betreft zwaarte van taken en verantwoordelijkheden hetzelfde zijn. Daarnaast komt er een einde aan verschillen in cao-toelagen en komt er een gelijke eindejaarsuitkering. Dit geldt voor alle functies  (leraren, onderwijsondersteunend personeel en directie) en in alle onderwijssoorten (regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs).

Voor deze maatregelen zal een structurele investering van 900 miljoen euro nodig zijn, aldus de onderwijsorganisaties. Deze investering staat los van het onlangs aangekondigde investering van 8,5 miljard euro in het onderwijs.

Het manifest is ondertekend door de PO-Raad, de Algemene Onderwijsbond, de Algemene Vereniging Schoolleiders, CNV Onderwijs en de Federatie van Onderwijsvakorganisaties.

Door: Nationale Onderwijsgids