Normal_boeken__lezen__bibliotheek

Op de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam zal meer aandacht worden besteed aan het vak Nederlands. Universitair hoofddocent Jacqueline Bel is aangesteld als hoogleraar om de leerstoel voor moderne Nederlandse letterkunde te bekleden. De leerstoel heeft de naam Multatuli gekregen, op initiatief van het Multatuligenootschap. Dit meldt de VU.

Met de benoeming begint ook de nieuwe minor ‘De Schrijfacademie’, waarin diversiteit, literatuur en creatief schrijven naar voren komen. Tijdens de colleges zullen zowel Multatuli gerelateerd onderzoek als moderne Nederlandse literatuur gegeven worden. 
 

Jacqueline Bel 

Bel is expert op het gebied van de moderne Nederlandse letterkunde, de literatuurgeschiedschrijving en de (post)koloniale literatuur. Eerder publiceerde zij een receptie-historisch onderzoek: Nederlandse literatuur in het fin de siècle. 
 

Bachelor Nederlands 

De VU liet begin dit jaar weten te stoppen met de bachelorstudie Nederlands. Het aantal studenten voor de bachelor Nederlands liep al jaren terug. Met vijf eerstejaars studenten en vijf stafmedewerkers was de studie “verliesgevend” en daarmee niet langer levensvatbaar. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids