Actiebijeenkomst op VU om druk cao onderhandelingen op te voeren

Jan Boersma, cao onderhandelaar FNV Onderwijs & Onderzoek: "De onderhandelingen voor een nieuwe cao verlopen stroef. Na 4 onderhandelingsrondes zijn we er nog steeds niet uit. Daarom gaan we nu meer druk op de werkgevers zetten met deze cao- actiebijeenkomst, die we samen met de AOb en een aantal onderwijs actiegroepen organiseren." Dat meldt de FNV.

Jan Boersma:"Belangrijkste punten zijn voor ons het realiseren van meer vaste contracten en uiteraard een forse loonsverhoging, vooral voor medewerkers in de lagere schalen. Maar het wordt nu ook hoog tijd om de hoge werkdruk aan te pakken. Daar is tot op heden veel te weinig aan gedaan door de universiteiten. Dit bleek eens te meer weer uit een onderzoek dat we onlangs als FNV hierover hebben gehouden."

Tijdelijke contracten 

Bij veel Nederlandse universiteiten komen docenten en onderzoekers vrijwel alleen in aanmerking voor tijdelijke contracten. Dit vindt de FNV onacceptabel. Structureel werk moet een vast contract betekenen. Tijdens de Ware Opening van het Academisch Jaar, op 5 september 2022, lanceerde de FNV, samen met de AOb en actiegroepen als 0.7, Postdocnl, PNN, Casual Academy en WOinActie de petitie ‘Stop tijdelijke contracten voor universitair docenten en onderzoekers’. De petitie is inmiddels bijna 2.000 keer ondertekend en wordt deze middag aan de werkgevers aangeboden.  

Cao-eisen 

- Loonsverhoging en stappen richting ‘automatische prijscompensatie’ (APC);
- Meer vaste contracten, met name voor onderzoekers en docenten;
- Terugdringen werkdruk / inzetten op duurzame inzetbaarheid;
- Maken van goede afspraken rondom diversiteit & inclusie;
- Verbeteren vakbondsfaciliteiten.


Onder de cao zijn circa 60.000 werknemers werkzaam; op 14 Nederlandse universiteiten. De vorige cao liep eind maart af.

Actiebijeenkomst 

De cao-actiebijeenkomst is op dinsdagmiddag 25 april van 12.00 uur tot 13.00 uur bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. 

Door: Nationale Onderwijsgids