Normal_geld__biljet__bankbiljet

De KNAW en De Jonge Akademie hebben uitgangspunten opgesteld over hoe zij het rapport van de Commissie van Rijn zullen lezen. Deze commissie zal in mei een rapport presenteren over wijzigingen aan de manier waarop hoger onderwijs en onderzoek gefinancierd worden aan universiteiten en hbo’s. Dit meldt de KNAW.

Zowel de KNAW als De Jonge Akademie denken dat acute verschuivingen van gelden nadelig zijn, omdat veel geldstromen binnen het systeem met elkaar in verband staan. Op die manier kunnen talent en expertise blijven bestaan. Bovendien gaan wijzigingen hierdoor minder snel ten koste van een bepaald vakgebied. Daarom pleiten de academies ervoor om wijzigingen langzaam en geordend door te voeren en om de paar jaar te evalueren.
 
De Commissie van Rijn had als opdracht om manieren te vinden die voor diverse doeleinden geschikt zijn. Voorbeelden zijn meer geld voor technische en bètastudies, een passende verwevenheid van onderwijs en onderzoek, toegankelijkheid in het hoger onderwijs, gelijke kansen, financiële prikkels wat betreft studentenaantallen en de bekostiging van onderzoek tegenover de kwaliteit.
 
Door: Nationale Onderwijsgids