Afspraken over verdeling 20 miljoen euro voor vertraagde wetenschappers

NWO en de VSNU hebben afspraken gemaakt over de verdeling van de 20 miljoen euro die beschikbaar is gesteld voor de door corona vertraagde wetenschappers. Het bedrag zal verdeeld worden over de universiteiten (inclusief UMC’s), KNAW- en NWO-instituten en de jonge onderzoekers die aan een buitenlandse universiteit een tijdelijk dienstverband hebben, als onderdeel van het Rubicon-financieringsprogramma van NWO. Het grootste bedrag van ruim 18 miljoen euro gaat naar de universiteiten, ruim een miljoen naar de instituten en ruim een half miljoen euro komt beschikbaar voor de Rubicon-laureaten in dienst van een buitenlandse universiteit. Dit meldt de VSNU.

NWO was door de minister van OCW verzocht om het bedrag via een eerlijke verdeelsleutel over te hevelen aan betrokken universiteiten en onderzoeksinstituten, waaraan de onderzoekers met een tijdelijk contract verbonden zijn. De VSNU heeft met de universiteiten verdere afspraken gemaakt over de hoogte van het bedrag dat per universiteit beschikbaar komt. Het is aan hen hoe zij het beschikbare budget dat zij ontvangen verder willen verdelen en hoe hun onderzoekers aanspraak kunnen maken op de middelen. Dit wordt overgelaten aan de beoordeling van de universiteiten in hun rol als werkgever, en aan de onderzoeksinstituten van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de instituten van NWO. NWO heeft de Rubicon-laureaten die in dienst zijn van een buitenlandse onderzoeksinstelling intussen geïnformeerd over de compensatieregeling.
 

NWA

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloot oktober vorig jaar dat NWO geld moest vrijmaken voor de vertraagde onderzoekers. Het budget van maximaal 20 miljoen euro voor deze maatregelen komt op haar aanwijzing ten laste van het beschikbare geld voor de NWA onderzoeksfinanciering. Het wordt geheel gehaald uit het budget voor de volgende financieringsronde van de lijn Onderzoek op Routes door Consortia (ORC), waarvan de call naar verwachting in het najaar van 2021 wordt opengesteld. NWO grijpt niet in de lopende financieringsronde van de NWA-ORC in.
 
Door: Nationale Onderwijsgids